Trực tiếp: Thánh lễ Khánh thành Nhà thờ Tân Hồng 10h00 ngày 21/4/2016 ̣(Chủ tế GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

Thánh lễ đồng tế Khánh thành Nhà thờ Tân Hồng, Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót và kỷ niệm 36 năm Linh Mục Phêrô Lâm Tấn Phát vào lúc 10h00 ngày 21/4/2016 tại Nhà thờ Tân Hồng. Do Giám Mục ̣ Phêrô Nguyễn Văn Khảm Chủ tế. 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*