Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật lễ Hiện Xuống năm C

 

Ngày 15 tháng 05 năm 2016
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

Suy niệm
Sau khi sống lại, điều đặc biệt Chúa Giêsu ban cho các môn đệ là “Bình an”. Khác với bình an của thế gian, bình an mà Chúa Giêsu trao ban được bảo đảm bởi Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ, bảo vệ chúng ta trước sự dữ. Ngài sẽ đặt trên môi miệng chúng ta những lời an ủi của chân lý, những lời ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa bên trong chúng ta, là “oxy” của đức tin, đức cậy và đức ái. Chúng ta được mời gọi mở tung cánh cửa tâm hồn và trí khôn ra để đón nhận Chúa Thánh Thần, giống như các môn đệ thời xưa đã bạo dạn mở tung cửa phòng, đón nhận năng lực biến đổi thế giới của Chúa Thánh Linh. Đây là bổn phận chính yếu của người Kitô hữu. Như Chúa Giêsu đã nói, Chúa Thánh Thần sẽ gợi nhớ lại trong tâm hồn ta tất cả Lời của Chúa. Điều này bảo đảm cho chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Đức Kitô.

Sứ điệp
Chỉ có gió mới biết được bí mật trong lòng những hạt giống. Cũng thế, chỉ có Gió Thánh Thần mới biết được những nỗ lực của bạn khi chiến đấu trong từng hoàn cảnh để sống niềm tự do con cái Chúa. Đồng thời, chỉ có Gió Thánh Thần mới biết được ơn của Thánh Thần đang từng phút tác động trong tâm hồn bạn, để mỗi hành động và lời nói của bạn đều có thể mang được hơi thở của bình an, hầu loan báo Tin Mừng cứu độ khả tín.
Nguồn: Tin Mừng Chúa Nhật số 06 (05.2016)
Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*