Lời Chúa: Thứ Sáu tuần III Mùa Chay

Yêu thương

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay, T.Phanxica Rôma, nữ tu
Lời Chúa: 

 Mc 12,28b-34

28b Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HÐGMVN)

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,33)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

1. Bài đọc 1: Ngôn sứ Hôsê kêu gọi hãy trở về với Chúa và đi theo đường lối của Ngài.

2. Bài Tin Mừng: Chúa Giêsu chỉ cho một luật sĩ thấy điều luật quan trọng nhất là yêu mến Chúa; điều thứ hai yêu mến tha nhân.

3. Như thế, trở về với Chúa là trở về với tình yêu. Sống tình yêu đối với Chúa và tha nhân là một cuộc sống tốt đẹp và làm hài lòng Chúa nhất, “hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ hy sinh”

B. Suy niệm (…nẩy mầm)

1. Tội là xa rời tình yêu.

– Tuân giữ mọi giới luật nhưng không yêu thương thì cũng là đi lạc.

– Dâng nhiều lễ vật mà không có tình yêu thì cũng là đi lạc.

– Huống chi trong lòng đang chất chứa giận ghét thù hằn.

2. Trở về với Chúa là trở về với tình yêu. Sự trở về đúng mức phải là:

– Yêu Chúa tới mức độ “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”.

– Yêu tha nhân tới mức độ “như chính mình”.

3. Lạy Chúa, không nhiều thì ít con đã đi lạc xa tình yêu. Hôm nay con muốn quay về với tình yêu, yêu Chúa và yêu người.

4. “Bác ái là sinh ngữ số một mà thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của lòi người và của thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên thiên đàng” (Đường hy vọng)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Xem thêm:

Bài đọc 1: Hs 14,2-10
2          Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi.
            Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.
3          Hãy trở về với ĐỨC CHÚA, mang theo lời cầu nguyện.
            Hãy thưa với Người:
            “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen
            chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.
4          Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
            sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
            cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
            vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.”
         Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung,
            sẽ yêu thương chúng hết tình,
            vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.
6          Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
            làm nó vươn lên như bông huệ,
            cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.
7          Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt,
            toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.
8          Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
            sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
            tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
            danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.
         Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng?
            Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó.
            Ta như một cây trắc bá xanh tươi,
            chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.
10         Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,
            đủ thông minh để biết được điều ấy?
            Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay.
            Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước,
            còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HÐGMVN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*