Hình ra mắt Hội Gia trưởng tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B ngày 19/3/2018

Thánh lễ kính Thánh Giuse và ra mắt Hội Gia trưởng tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B-Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 19/3/2018.

 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*