Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đồng Emmanuel

VATICAN. ĐTC mời gọi các thành viên Cộng đồng Emmanuel khuyến khích con người thời nay khám phá Lòng Thương Xót của Chúa, được biểu lộ đặc biệt cho những người nghèo nhất.

Image result for Pope

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 7-4-2018 dành cho 500 thành viên Cộng đồng Emmanuel nhân cuộc gặp gỡ thường niên, năm nay ở Roma.

 Cộng đồng này nảy sinh từ kinh nghiệm phong trào Canh tân trong Thánh Linh và do một nhóm giáo dân thuộc phong trào này thành lập tại Paris bên Pháp năm 1972, đặc biệt là Ông Pierre Goursat và bà Martine Lafitte, qui tụ các giáo dân, những người thánh hiến và các linh mục. Hiện nay cộng đồng có 11.500 thành viên tại 67 quốc gia. Ngày 15-8 năm 2017 Tòa Thánh đã nhìn nhận Hiệp Hội giáo sĩ của Cộng đồng Emmanuel, đứng trước ơn gọi linh mục dồi dào của Cộng Đồng.

 Trong bài huấn dụ, ĐTC cầu mong sự nhìn nhận ấy làm sinh động thêm tình hiệp thông giữa các bậc sống của các thành viên với nhau và ngài mời gọi các thành viên luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thực tại phong phú của giáo xứ nơi mình sinh động, vui lòng hội nhập vào việc mục vụ có tổ chức của Giáo Hội địa phương.

 Nhắc đến tên của Cộng đồng là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ĐTC nhắn nhủ các thành viên rằng: ”Điều thiết yếu là từ việc chiêm niệm mầu nhiệm nhập thể, đặc biệt là từ việc Chầu Thánh Thể, anh chị em kín múc năng động truyền giáo để loan báo Tin Mừng cho tất cả những ngừơi mà Chúa Giêsu trao tặng tình bạn cho họ”.

 ĐTC cũng nói: ”Tôi khích lệ anh chị giúp con người thời nay, tại bất kỳ nơi nào Thánh Linh gửi anh chị em đến, khám phá Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ ở giữa chúng ta. Lòng thương xót này của Chúa, Đấng luôn gần gũi với Dân Ngài, đòi phải được đề nghị với lòng hăng say mới mẻ, qua việc mục vụ được đổi mới, để có thể đánh động tâm hồn con người và khuyến khích hợp tìm được con đường trở về nhà Cha (Bolla Nhan Thánh Lòng Thương Xót, 15).

 Và ĐTC cầu chúc: “Ước gì tại nơi nào Cộng đồng của anh chị em hiện diện, Lòng Thương Xót của Chúa Cha có thể được biểu lộ, đặc biệt cho những người nghèo nhất – nghèo trong tâm hồn hoặc trong thể xác – chữa lành các vết thương của họ nhờ sự an ủi của Tin Mừng, trong tình liên đới và sự quan tâm”.

 Sau cùng, ĐTC hiệp với các thành viên Cộng đồng Emmanuel ”cảm tạ Chúa vì tất cả hành trình cộng đồng này đã trải qua trong bao năm qua, dưới dự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, Đấng muốn chúng ta liên tục bước đi, và tôi mời gọi anh chị em luôn lắng nghe Chúa Thánh Linh, vì không có tự do nào lớn hơn là để Chúa Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng và dẫn chúng ta đến nơi Chúa muốn” (Rei 7-4-2018)

  1. Trần Đức Anh OP

(RadioVaticana 07.04.2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*