Thông tin Giáo điểm Vĩnh Lộc B – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Giáo điểm Vĩnh Lộc B – Giáo hạt Tân Sơn Nhì (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn).

Click vào hình bản đồ hướng dẫn đường đi

Linh mục Giuse Trần Viết Thái

Dt: 0909

 

giaodiemvinhlocb@gmail.com

Youtube Giáo điểm Vĩnh Lộc B

Twitter Giáo điểm Vĩnh Lộc B

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*