ĐGH Phanxicô: Giáo hội cần những tiên tri có khả năng mạo hiểm cuộc sống của mình để nói sự thật

Những bài đọc của ngày đã hồi tưởng Thánh Stephen, vị tử đạo đầu tiên. Đức Thánh Cha Phanxicô đã không bỏ lỡ cơ hội để nhấn mạnh rằng sẽ luôn có sự bách hại. Những gì không thể bỏ lỡ, ngài nói, là những vị tiên tri.
ĐGH Phanxicô Giáo hội cần những tiên tri có khả năng mạo hiểm cuộc sống của mình để nói sự thật

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Giáo hội cần những tiên tri. Hơn nữa: Giáo hội cần mỗi người chúng ta là những tiên tri, không phải những người chỉ trích … đây là cái gì đó khác. Vị tiên tri là người cầu nguyện, hướng về Thiên Chúa, nhìn vào dân của mình, cảm thấy đau đớn khi người dân của mình sai lầm, khóc lóc, có khả năng khóc với mọi người, nhưng cũng có khả năng mạo hiểm cuộc sống của mình để nói lên sự thật.”

Đức Thánh Cha nói mỗi Kitô hữu phải là một vị tiên tri của hy vọng, những người tố cáo sai lầm nhưng không bao giờ từ chối người khác một cơ hội thứ hai.

Trích bài giảng của Đức Thánh Cha

(Nguồn: Vatican News)

“Một tiên tri đích thực là người có thể năng khóc cho dân của mình nhưng đồng thời nói những điều mạnh mẽ một cách trực tiếp.”

“Một tiên tri biết khi nào quở trách nhưng cũng biết làm thế nào để mở cánh cửa cho hy vọng. Một vị tiên tri đích thực biết tự đặt mình vào lộ trình này.”

“Giáo hội cần những tiên tri. Hơn nữa: Giáo hội cần mỗi người chúng ta là những tiên tri, không phải những người chỉ trích … đây là cái gì đó khác.”

“Cầu xin sự phục vụ của tiên tri không bao giờ thiếu trong Giáo Hội, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, để có thể luôn tiến về phía trước.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*