Uỷ ban giao hoàng bào vệ trẻ em vị thành niên kết thúc phiên họp khoàng đại

VATICĂNG: Ủy ban giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên đã kết thúc phiên họp khoáng đại hôm Chúa Nhật 22 tháng 4 vừa qua sau một tuần nhóm họp.

Trong những ngày làm việc Ủy ban đã lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm của các nạn nhân thuộc Uỷ ban công giáo toàn quốc bảo vệ trẻ em của Anh quốc và vùng Galles. Một trong các thành viên cho biết họ hy vọng các chia sẻ và trình bầy của họ giúp Ủy ban giáo hoàng phát triển một mạng lưới của các nạn nhân muốn đóng góp ý kiến và đề nghị cho Ủy ban giáo hoàng, hầu có thể phát triển các phương thế hội nhập tiếng nói của các nạn nhân vào trong cuộc sống và công việc thừa tác của Giáo Hội.

Trong phiên họp Ủy ban giáo hoàng cũng lắng nghe tường trình của Ủy ban hoàng gia Australia liên quan tới Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em, và về vai trò của các cộng đoàn lòng tin nhằm thắng vượt chấn thương do việc lạm dụng tính dục gây ra.

Trong buổi gặp gỡ ĐTC Phanxicô ngày 21 tháng 4 các thành viên Uỷ ban giáo hoàng đã trình bầy các ưu tiên qua bốn nhóm làm việc: Làm việc với các nạn nhân; Giáo dục và đào tạo; Các đường nét trợ giúp và luật lệ. Trong phiên họp khoáng đại các nhóm làm việc cũng trình bầy việc nghiên cứu và các dự án trong những lãnh vực trung tâm sứ mệnh của Giáo Hội như là “căn nhà an toàn cho các trẻ em, giới trẻ và người lớn”.

Ủy ban giáo hoàng bảo vệ các trẻ em vị thành niên đã được ĐTC Phanxicô thành lập hồi tháng 3 năm 2014 nhằm đề ra các sáng kiến giúp bảo vệ các trẻ em vị thành niên và thăng tiến tinh thần trách nhiệm trong các Giáo Hội địa phương (REI 23-4-2018)

Linh Tiến Khải

(RadioVaticana 23.04.2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*