Trực tiếp: Thánh lễ giỗ Dòng tộc Cụ Tổng cố Đaminh Trần Nhượng lần thứ XIII tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B lúc 10h00 ngày 30/4/2018

Thánh lễ giỗ Dòng tộc Cụ Tổng cố Đaminh Trần Nhượng lần thứ XIII và kỷ niệm 25 Năm khấn dòng Cha Linh hướng Dòng tộc tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). vào lúc 10giờ00 ngày 30/4/2018. Do Linh mục Đaminh Trần Minh Thông chủ tế. 

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông  trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Kết quả hình ảnh cho logo facebook

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*