No Image

Phong thánh – tuyên thánh

3 Tháng Năm, 2018 admin 0

Ngày 30/06/1987, bằng văn thư số 196.245, Đức TGM Eduardo Martinez Somalo, khi đó là Tổng Thư Ký Ban Thường Vụ của Phủ Quốc Vụ […]

Phong thánh – tuyên thánh

3 Tháng Năm, 2018 admin 0

Ngày 30/06/1987, bằng văn thư số 196.245, Đức TGM Eduardo Martinez Somalo, khi đó là Tổng Thư Ký Ban Thường Vụ của Phủ Quốc Vụ […]