No Image

Lễ Chúa Thăng Thiên

11 Tháng Năm, 2018 admin 0

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có […]