Trực tiếp: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và ra mắt Ban chấp hành CĐ LCTX vào lúc 18giờ00 ngày 20/5/2018

Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và ra mắt Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo điểm Vĩnh Lộc tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B-Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 20/5/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*