Thánh lễ Chúa nhật Tuần XI tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B vào lúc 18giờ00 ngày 17/6/2018. Chủ tế Linh mục Giuse Trần Viết Thái

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XI tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). vào lúc 18giờ00 ngày 17/6/2018. Do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế.

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*