Trực tiếp: Giáo điểm Vĩnh Lộc B: Thiếu nhi rước Chúa Thánh thể lần đầu lúc 7h00 ngày 24/6/2018. Chủ tế Linh mục Giuse Trần Viết Thái

Thánh lễ Chúa nhật: Thiếu nhi rước Chúa Thánh thể lần đầu tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). vào lúc 7giờ00 ngày 24/6/2018. Do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*