No Image

Thánh Gio-an Tẩy Giả

24 Tháng Sáu, 2018 admin 0

Thánh Gio-an Tẩy Giả là một nhà giảng thuyết người Do-thái. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca cho biết, Ngài là con của tư tế Da-ca-ri-a, […]