ĐTC tái kêu gọi bài trừ tham nhũng

Toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán, khi thi hành niệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền, chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng…
Kết quả hình ảnh cho Giáo hoàng Phanxicô

ĐTC tái kêu gọi bài trừ tham nhũng

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18-3-2019, dành cho 1 ngàn người gồm các thẩm phán, các viên chức hành chánh của tòa kiểm toán Italia và thân nhân của họ.

Tòa Kiểm Toán của Italia

Tòa kiểm toán có nhiệm vụ kiểm soát và canh chừng về tất cả những chi phí trong ngân sách quốc gia, làm sao để có sự tiến hành tốt trong tài chánh quốc gia, phân tích số thu nhập và chi tiêu. 

Tầm quan trọng của Tòa Kiểm Toán

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC khẳng định rằng “Sự kiểm soát nghiêm ngặt các chi tiêu chống lại cám dỗ nơi những người nắm giữ các chức vụ chính trị và hành chánh, muốn quản lý các tài nguyên, không phải một cách đen tối, nhưng với mục đích ‘đáp ứng các khách hàng’ hoặc theo sự thỏa thuận về tuyển cử…”. Trong bối cảnh trên đây ĐTC đề cao vai trò quan trọng của các thẩm phán tòa kiểm toán, đối với cộng đoàn quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến đấu không ngừng chống nạn tham nhũng. Đây là một trong những tai ương gây thiệt hại nhiều nhất cho xã hội, vì nó làm cho xã hội bị thương tổn nặng nề trên bình diện luân lý đạo đức cũng như về mặt kinh tế. 

Tai hại của nạn tham nhũng

ĐTC nhận xét rằng “Với ảo tưởng kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng, trong thực tế, người ta làm cho tất cả mọi người trở nên nghèo, tước bỏ lòng tín nhiệm, sự minh bạch và sự đáng tín nhiệm của toàn bộ hệ thống. Nạn tham nhũng làm cho phẩm giá con người bị hạ nhục, và phá tan mọi lý tưởng tốt đẹp”. 

Toàn thể xã hội dấn thân bài trừ tham nhũng

Cũng trong diễn văn trước các quan chức và nhân viên tòa kiểm toán, ĐTC nhấn mạnh rằng: “Toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán, khi thi hành niệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền, chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng, đồng thời có thể chỉ dẫn những phương thế để khắc phục tình trạng thiếu hiệu năng và những sai trái”. 

Sống tinh thần mùa chay

Với tất cả mọi người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ĐTC không quên mời gọi họ sống Mùa Chay này như một cơ hội nhìn sâu vào Chúa Kitô, là Thầy và là Chứng Nhân của chân lý và công lý. Ngài nói: “Lời Chúa là nguồn mạch không cùng soi sáng cho tất cả những người muốn tận tụy phục vụ công ích. Mùa chay là mùa tuyệt hảo để chiến đấu tinh thần, thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống bản thân và việc phục vụ công ích, không phải một cách bất động, cam chịu sự ác chúng ta gặp phải trong và quanh chúng ta” (Rei 18-3-2019). 

G. Trần Đức Anh OP

(vaticannews 18.03.2019)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*