TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh lúc 18giờ00 ngày 07/05/2023. Tại giáo họ Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Tuần V Phục Sinh. Lúc 18giờ00 ngày 07.05.2023. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*