Tôn vinh lòng thương xót

19 Tháng Tư, 2023 admin 0

TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Cách đây không lâu, tôi nhận được thư của một giáo dân nêu thắc mắc […]