Tại sao và tại sao?

Tại sao người Công giáo hôn ngón tay cái sau khi làm dấu Thánh giá?

Why do some Catholics kiss their thumb after making the sign of the cross?
 
Câu hỏi đầy đủ                
Tôi chú ý thấy rằng những người theo đạo Công giáo hôn ngón tay cái sau khi làm dấu Thánh giá. Tại sao?
 
Trả lời
Thực sự thì họ đang hôn một thánh giá bằng việc đặt ngón tay cái vuông góc với ngón trỏ thành hình thánh giá. Việc hôn thánh giá (như chúng ta làm vào ngày thứ Sáu tuần Thánh) là một cử chỉ cổ xưa của lòng mến mộ. Điều đó ý nói lên sự chân nhận khiêm nhường của một người tín hữu đối với thánh giá, đồng thời noi gương theo Chúa Giê-su chịu khổ nạn.
 

Tại sao Đức Thánh cha lại hôn đất sau khi ngài đáp máy bay?

Why does the pope kiss the ground after he disembarks from an airplane?
 
Câu hỏi đầy đủ
Tại sao Đức Thánh cha lại hôn đất sau khi ngài đáp xuống từ máy bay? Bạn của tôi nghĩ cử chỉ này chẳng có ý nghĩa gì, mà chỉ là một hình thức mê tín dị đoan.

Trả lời
Bạn của bạn sẽ đọc được rất nhiều ý nghĩa trong cử chỉ này. Hành động của việc hôn đất của một đất nước khi chỉ đặt chân xuống của Đức Thánh cha hay một vị lãnh đạo quốc gia nào khác không phải là một sự mê tín. Điều đó chỉ đơn thuần là một cách diễn tả tình yêu và sự kính trọng người dân và quốc gia đó mà thôi.

 
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*