Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần XX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 18giờ00 ngày 20/8/2017

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần XX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Đức Giám Mục phó Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 20/8/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Sunday, August 20, 2017

Thánh lễ Chúa nhật tuần XX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Đức Giám Mục phó Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 20/8/2017. 

Thánh lễ Chúa nhật tuần XX được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.


Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*