Trực tiếp: Thánh lễ Bổn mạng Giáo điểm Vĩnh Lộc B lúc 18h00 ngày 1/5/2018. Chủ tế Đức giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ cũng là Bổn mạng Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). vào lúc 18giờ00 ngày 1/5/2018. Do Đức giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Kết quả hình ảnh cho logo facebook

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông Giáo điểm Vĩnh Lộc 

B

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*