Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật: Lễ Chúa Thăng thiên tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B lúc 18h00 ngày 13/5/2018

Thánh lễ Chúa Nhật: Lễ Chúa Thăng thiên tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). vào lúc 18giờ00 ngày 13/5/2018. Do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông  trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông Giáo điểm Vĩnh Lộc B

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*