Đức Thánh Cha mạnh mẽ cổ võ sự phát triển năng lượng

VATICAN. Đức Thánh Cha mạnh mẽ cổ võ sự phát triển năng lượng, đồng thời vẫn phải tôn trọng môi trường.

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9-6-2018 dành cho các vị lãnh đạo, các nhà đầu tư và các chuyên gia tham dự cuộc Hội thảo quốc tế tại Vatican trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng 6 về đề tài ”Sự chuyển tiếp năng lượng cho căn nhà chung của chúng ta”. Cuộc Hội thảo do Hàn lâm viên khoa học Tòa thánh tổ chức.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự gia tăng nhu cầu về năng lượng trên thế giới. Hơn 1 tỷ người nghèo chưa có điện. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói,  chất lượng của không khí, mực nước biển, số lượng nước ngọt của trái đất, khí hậu và sự cân bằng của hệ sinh thái… không thể bị thiệt hại vì cách thức con người thỏa mãn cơn khát năng lượng của mình ở mức chênh lệch nặng nề. Để thỏa mãn cơn khát ấy, không thể để gia tăng sự thiếu nước, hoặc để tăng sự đói nghèo, tăng sự loại trừ trong xã hội. Nhu cầu cần gia tăng nguồn năng lượng để làm cho máy hoạt động, không thể được chấp nhận khi chúng gây ô nhiễm bầu khí chúng ta đang thở hít..

Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng “Cần tìm ra một chiến lược toàn cầu dài hạn, mang lại an toàn năng lượng và tạo điều kiện cho sự ổn định kinh tế, bảo vệ sức khỏe và môi trường, thăng tiến sự phát triển nhân bản toàn diện, ấn định những nghĩa vụ chính xác để đương đầu với vấn đề biến đổi khí hậu”.

Đức Thánh Cha cũng than phiền vì con người tiếp tục tìm kiếm và khai thác các mỏ dầu hỏa gây ô nhiễm môi trường mặc dù đã có Hiệp định ký kết tại Paris năm 2015 về việc làm giảm nhiệt độ trái đất. Viễn tượng hy vọng có năng lượng cho tất cả mọi người không thể đưa tới cái vòng lẩn quẩn: sự biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, nhiệt độ trái đất ngày càng gia tăng, gây nên những điều kiện khắc nghiệt cho môi trường, gia tăng mức độ nghèo đói.

Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi tình liên đới trong nhân loại với ý thức: tất cả hợp thành một gia đình nhân loại duy nhất và có liên hệ mật thiết với nhau.

Cũng nên nói rằng danh sách các tham dự viên không được công bố, nhưng theo nguồn tin The Tablet ở Anh quốc, có sự hiện diện giới lãnh đạo công ty dầu hỏa Anh quốc, British Petroleum (BP), hãng Exxon Mobel của Mỹ, cũng như Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tên là BlackRock.

 Đề tài cuộc Hội thảo nhắc đến một chương trong Thông điệp Laudato si của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bảo vệ căn nhà chung là trái đất. Sinh hoạt này diễn ra 10 ngày trước kỷ niệm 3 năm công bố Thông điệp nổi tiếng này về môi sinh. Thông điệp cũng sẽ là đề tài của một hội nghị quốc tế tầm cỡ  diễn ra trong hai ngày mùng 5 và 6 tháng 7 tới đây. Trong đoạn số 165 của Thông điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng : “Kỹ thuật dựa trên các nhiên liệu phiến thạch rất ô nhiễm, nhất là than đá, và cả dầu hỏa, cũng như khí đốt, cần được nhanh chóng dần dần thay thế”.

Đức Thánh Cha Phanxicô coi cuộc chiến chống sự hâm nóng trái đất và khí hậu là một trong những hoạt động trong triều đại Giáo hoàng của Ngài, và Ngài đặc biệt ủng hộ hiệp định Paris về khí hậu do Liên Hợp Quốc triệu tập năm 2015, quen gọi là COP21. Mục đích Hội nghị là giới hạn sự hâm nóng trái đất giữa 1.5 độ đến 2 độ, từ nay cho đến năm 2100 (Rei 9-6-2018)

 (Nguồn “http://vi.radiovaticana.va”)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*