Hồng y Kurt Koch: “Kitô giáo đang ở trong tình trạng rất nguy kịch ở châu Âu”

Hồng y xác tín: “Thực tế ngày nay chúng ta gặp những vấn đề lớn ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối cuộc đời liên quan đến việc mất đức tin.” 

Trong một phỏng vấn rộng rãi với tờ báo Thụy Sĩ “Weltwoche”, hồng y Kurt Koch của Giáo triều cảnh báo: “Kitô giáo ở châu Âu đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.”

Một lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng là “hoàn cảnh khó khăn của chính các Giáo hội, khi tôi nghĩ đến vấn đề lạm dụng đau đớn. Nhưng tôi nghĩ lý do những người rời bỏ Giáo hội cũng liên quan đến những lý do khác sâu xa hơn.”

Hồng y Koch, bộ trưởng Bộ Cổ vũ Sự Hiệp nhất Kitô giáo lấy làm tiếc về việc thiếu phúc âm hóa: “Có lẽ chúng ta ít được thuyết phục về sự quý giá và vẻ đẹp của thông điệp mà chúng ta phải công bố, chúng ta không dám thực sự công bố. Có lẽ đó cũng là vì chúng ta không còn biết đến đức tin của chính mình nữa.”

Hồng y nhấn mạnh: “Mối nguy hiểm lớn nhất là Giáo hội không còn đủ tin tưởng vào thông điệp kitô giáo của mình và không còn có thể truyền tải thông điệp này nữa. Nếu Giáo hội nhân nhượng về thông điệp, nếu Giáo hội rút lui, nếu Giáo hội không còn đào sâu thông điệp, nếu Giáo hội công bố với xác tín có thể tặng cho mọi người món quà lớn nhất trong tất cả.”

Hồng y Koch giải thích: “Tôi chỉ có thể nói chuyện với Chúa vì Ngài đã từng nói chuyện với tôi trước đây. Và đây là nội dung thiết yếu của đức tin kitô giáo: Thiên Chúa đã mạc khải chính mình cho con người. Ngài không phải là một Thiên Chúa câm lặng, nhưng là một Thiên Chúa lên tiếng với dân Israel, Đấng đã nói trong Chúa Giêsu và Đấng đã mạc khải chính Ngài cho chúng ta. Tin không phải là bịa đặt. Tin là nói: Thiên Chúa đã mạc khải chính Ngài cho tôi, và câu trả lời của tôi là tôi tin”.

Hồng y còn nói sâu hơn về cuộc khủng hoảng trong Giáo hội và những hậu quả của nó với xã hội: “Ai truyền đức tin qua cửa trước sẽ nhận sự mê tín qua cửa sau. Điều này luôn xảy ra. Bất cứ nơi nào con người không tin vào sự siêu việt của Thiên Chúa, họ bị cám dỗ dựng lên những thứ trần tục và hữu hạn như giá trị tối cao – ý thức hệ. Cái chết của Thiên Chúa cuối cùng dẫn đến cái chết của con người.”

Cụ thể là về phẩm giá con người. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội chuộng biểu diễn ngày nay có hai vấn đề được đặt ra cùng nhau. Vấn đề phá thai và vấn đề an tử. Nếu thành tích trở thành giá trị tối cao thì đời sống con người chưa thể hoàn thành được điều gì, đời sống của bào thai chưa sinh ra, và đời sống của người không còn có thể làm gì được, đời sống của người già, người bệnh, người hấp hối, không còn có một giá trị nào nữa.

Hồng y xác tín: “Thực tế ngày nay chúng ta gặp những vấn đề lớn ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối cuộc đời liên quan đến việc mất đức tin.” Trong bối cảnh này, khi nhìn vào xã hội, ngài mong “con người sẽ có lý trí để chấm dứt những cuộc chiến tranh khủng khiếp này. Kitô giáo có một đóng góp thiết yếu để thực hiện trong lĩnh vực này, vì nó có một tầm nhìn rõ ràng về hòa bình”.

Hồng y giải thích: “Hòa bình phải gắn liền với công lý và cũng phải gắn liền với vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta phải nghiêm túc đón nhận bài hát Giáng sinh của các thiên thần – Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta thích nghe câu thứ hai mà quên câu đầu. Chỉ khi nào vinh quang của Thiên Chúa được ban cho thì mới có hòa bình thực sự trên trái đất.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch(phanxico.vn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*