Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ II Mùa Vọng năm B

 

 

Chúa nhật, ngày 07 tháng 12 năm 2014

Phúc Âm Mc 1, 1-8 

“Hãy dọn đường Chúa đi”

Có những con đường thẳng tắp, lại có những con đường ngoằn ngoèo. Dù là con đường nhỏ hay con đường lớn, con đường nhựa hay con đường đất đỏ, sỏi đá, tất cả những con đường đó đều đưa ta tới một nơi nào đó, một đích điểm nào đó. Ðường rất cần thiết để đưa con người tới một đích điểm, một nơi chốn, một mục đích. Thánh Gioan Tẩy giả xưa đã nói: “Hãy dọn đường cho Chúa tới”.

Nếu nói một cách nào đó, thánh Gioan Tẩy giả là một con người rất kỳ lạ. Kinh Thánh thuật lại rằng Gioan Tẩy giả chỉ mặc áo lông thú, thức ăn của Người là châu chấu và mật ong rừng. Người sống trong hoang địa, rao giảng sự sám hối, ăn năn. Thánh Gioan Tẩy giả không loan báo để nhân loại đón mừng Chúa Giêsu trong hang đá máng cỏ như dân Do Thái xưa. Người rao giảng sự hối cải để xin được ơn tha thứ. Kinh Thánh viết rằng: “Các tội nhân tuôn đến với Gioan Tẩy giả bên dòng sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa và xưng thú tội lỗi để xin ơn tha thứ “. Hàng hàng lớp lớp người, đứng dài để được đến lượt mình lãnh nhận phép rửa dưới nước sông Hòa Giang và qua đó họ xưng thú tội lỗi để lãnh nhận ơn tha tội. Thánh Gioan Tẩy giả đi trước, loan báo nhân loại chuẩn bị đón Chúa. Người rao giảng sự hoán cải. Người không phải là Ðức Kitô cho dù Ðức Kitô cũng đến xin Gioan Tẩy giả rửa tội cho mình. Người đã tự xác nhận: “Tôi chỉ là tiếng hô trong sa mạc”, hoặc,  “Ðấng đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Ngài “. Gioan Tẩy giả chỉ làm có một nhiệm vụ duy nhất là dọn đường cho Chúa. Hoán cải theo Gioan Tẩy giả là qui hướng về Chúa, nhìn vào Chúa để thấy mình còn quá khiếm khuyết mà cố gắng vươn lên, cố gắng trở nên hoàn thiện và tốt hơn. Thánh Gioan Tẩy giả đã đề nghị cho nhân loại một con đường đẹp để chuẩn bị cho Chúa đến. Con đường đó là sự từ bỏ, hy sinh, rời xa cái vỏ ốc giam hãm con người trong sự ích kỷ, ươn hèn, tội lỗi mà mở lòng ra để đón chờ Chúa, để tiếp rước Chúa. Muốn đón Chúa, tiếp Chúa, con người hay nhân loại phải bạt những nơi cao, hố sâu phải lấp cho đầy, uốn đường cho thẳng tắp. Có chấp nhận ra khỏi con người tội lỗi, nhân loại hay mỗi người mới có cơ hội tốt để dọn đường cho Chúa đến.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*