Ăn chay của đạo Công Giáo ra sao?

Thưa Cha, theo con biết, đạo Hồi ăn chay 1 tháng, đạo Phật ăn chay trường, còn đạo Công Giáo chỉ ăn chay có 2 ngày. Mấy thằng bạn làm cùng hãng hỏi con rằng tại sao đạo của mày lại ăn chay sơ sài như vậy, sợ có qúa dễ không? Theo Cha con phải trả lời ra sao? Đa tạ Cha. Con ở Đàlạt.

Hỏi

Thưa Cha, theo con biết, đạo Hồi ăn chay 1 tháng, đạo Phật ăn chay trường, còn đạo Công Giáo chỉ ăn chay có 2 ngày. Mấy thằng bạn làm cùng hãng hỏi con rằng tại sao đạo của mày lại ăn chay sơ sài như vậy, sợ có qúa dễ không? Theo Cha con phải trả lời ra sao? Đa tạ Cha. Con ở Đàlạt. 
Lê Thanh Bình 

Đáp: Anh Lê Thanh Bình thân mến,

Thời Chúa Giêsu, cũng đã có những người thắc mắc tại sao các môn đệ của Chúa không ăn chay giống như các môn đệ của Gioan Tiên Hô hay của nhóm Biệt phái. Chúa Giêsu không chủ trương rằng các môn đệ của Ngài không phải ăn chay, nhưng Ngài chữa cho các ông vì chưa đến lúc phải ăn chay (xem Mt 9:14-15). Chúa trao truyền Tin Mừng cho Giáo Hội để Giáo Hội quản lý kho tàng ấy cách thánh thiện.

Với quyền bính hợp pháp, Giáo Hội đã xác định trong trong Giáo luật: “Luật Thiên Chúa buộc tất cả mọi Kitô hữu phải làm việc sám hối, mỗi người theo cách thức của mình, nhưng để mọi người được hiệp nhất trong cách tuân giữ chung việc sám hối, luật quy định những ngày sám hối, và trong những ngày ấy, các Kitô hữu phải cầu nguyện cách đặc biệt, phải thực hành việc đạo đức và bác ái, phải từ bỏ chính mình bằng cách chu toàn các nghĩa vụ của mình cách trung thành hơn, và nhất là bằng cách giữ chay và kiêng thịt…”(c.1249).

Chúa đã từng kêu gọi con người phải từ bỏ mình và vác Thập giá qua những hy sinh, hãm mình. Chúa trao cho Giáo Hội quyền cắt nghĩa Thánh Kinh và áp dụng vào kỷ luật. Việc ăn chay hãm mình không thể thiếu nhưng không nhất thiết phải làm giống hay làm hơn những người thuộc các tôn giáo khác, cả về phẩm và lượng. Những việc ăn chay theo kỷ luật của Giáo Hội chỉ là những gì tối thiểu nhắc nhủ người tín hữu trong việc quan trọng này nhưng không chỉ giới hạn vào hình thức này mà thôi. Người tín hữu trưởng thành còn phải “ăn chay” bằng nhiều cách khác ví dụ ăn chay lời nói, nhịn nói hành, nói xấu, nhịn chủi tục, bỏ đi những tập quán không tốt, hy sinh những thứ mình ham thích, không xem phim trong mùa chay, nhịn thuốc lá để dành tiền cho người nghèo….

Lm. Phi Quang

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*