Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Chay năm C

 

Ngày 21 tháng 02 năm 2016
PHÚC ÂM:  Lc 9, 28b-36

“Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.

Suy niệm
Mùa Chay là thời gian để “thanh tẩy”, thời gian để làm mới lại bản thân. Đây là điều rất thường trong sinh hoạt đời người: trong tiến trình lớn lên, con người được thay đổi từng giờ. Sự lớn lên ở thể chất sẽ chỉ là thực sự nếu có sự hòa hợp với độ tăng trưởng bên trong. Mùa Chay là thòi gian để ta canh tân nội tâm của mình. Thánh Mác-cô tả về độ trắng của áo Chúa Giê-su: không thứ bột giặt trần gian có thể giặt trắng được như thế. Và đây cũng là độ sâu của con người thực sự của chúng ta, khi được biến đổi qua phép Thánh Tẩy. Như khuôn mặt Chúa Giê-su ngời sáng khi Ngài cầu nguyện, khi đàm đạo với Mô-sê và Ê-li-a về cuộc tử nạn, thì khuôn mặt của người tín hữu cũng ngời sáng như thế, khi họ ăn chay, khi họ cầu nguyện, khi họ quan tâm chia sẻ cho người nghèo.
Sứ điệp
Mỗi khi một hành động nhân ái được thực hiện, thì khuôn mặt Thiên Chúa được ngời sáng và được nhận biết. Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện và Ngài đã tỏ vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ. Trước vẻ đẹp thân linh đầy uy nghi thánh thiện, ba môn đệ đã té nhào. Ông Phê-rô bật lên lời khẩn xin từ đáy long: Xin làm ba lều… Ông không biết mình đã nói gì. Để tỏ lộ dung nhan của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay, người tín hữu cần có một long bác ái tỏa hương thơm từ núi “cầu nguyện” như Chúa Giê-su. Lòng nhân ái ấy không chỉ là sự tốt tính của con người, nhưng tỏa ra mùi hương thương xót như chính Thiên Chúa, nguồn sức mạnh của họ
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 03 (02-2016)

Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*