Các đặc sứ của ĐGH sẽ đóng Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường ở Roma

 WHĐ (16.10.2016) – Gần đến ngày kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, Toà Thánh Vatican bắt đầu chuẩn bị nghi thức bế mạc Năm Thánh với việc đóng các Cửa Thánh. Hôm thứ Bảy 15-10-2016 Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ba vị đặc sứ thay mặt ngài chủ sự nghi thức đóng Cửa Thánh của ba Đại Vương cung thánh đường ở Roma vào ngày 13 tháng Mười Một 2016, đó là các vị Tổng quản của các Vương cung thánh đường này.

Đức hồng y Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ sự nghi thức đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô. Đức hồng y Santos Abril y Castello chủ sự nghi thức đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả và Đức hồng y James Michael Harvey chủ sự nghi thức đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Một tuần sau, vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 20 tháng Mười Một, Đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, kết thúc năm phụng vụ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Minh Đức

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*