Cách đây 150 năm, Giáo Hội tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vatican ngày 28/6/2004. Kỷ niệm sinh nhật sự tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cách đây 150 năm là lý do của cuộc thăm viếng của ĐGH Gioan Phaolô II tại Lộ Đức ngày 14 và 15 tháng tám tới.
 
Cách đây 150 năm, Giáo Hội tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Hai tín điều và hai lễ lớn.
 
Trong những lễ mừng Đức Mẹ, lễ Truyền Tin ngày 25 tháng ba xuất hiện vào thế kỷ thứ năm, lễ Đức Mẹ Lên Trời vào thế kỷ thứ sáu, lễ sinh nhật của Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 được cử hành khắp nơi tại Đông Phương từ thế kỷ thứ bẩy và tại Tây Phương từ thế kỷ thứ mười một.
 
Lễ Đức Hồn Xác Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8.
 
Lễ Đức Mẹ Lên Trời tuyên dương cái chết, sự sống lại trong vinh quang cho đến sự lên trời và sự tôn vinh của Mẹ Maria Đồng Trinh. Chúng ta nói « assomption » (theo tiếng La Tinh là đưa lên) chứ không phải « ascention » (đi lên) để cho thấy rằng Đức Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác theo một đặc quyền gắn liền với sự Sống Lại vinh hiển của Đức Kitô mà không cần đợi đến ngày tận thế.
 
Lễ này đã được mừng từ thời Công Đồng Ephèse (năm 431) khi Công Đồng nhìn nhận Maria là « Mẹ Thiên Chúa » (Theotokos). Ngày lễ được ấn định là ngày 15 tháng 8 từ đầu thế kỷ thứ VI.
 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12.
 
Trước khi trở thành một tín điều, sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã nằm sâu trong lòng tin đơn sơ và phổ biến nhất. Ngay từ thế kỷ thứ II, những người cha của Giáo Hội, thánh Justin và thánh Irénée thành Lyon đã ca ngợi sự thánh thiện của Mẹ Maria. Những Giáo Hội đông phương đã mừng lễ Vô Nghiễm của Mẹ Maria từ thế kỷ thứ VII, sau đó đến phiên các Giáo Hội tây phương.
 
Công Đồng Bâle năm 1432 xem mầu nhiệm này như một niềm tin. Trong những thế kỷ sau, Giáo Hội tiếp tục phong phú hoá suy tư về niềm tin này. Vào thế kỷ thứ XIX, sau những lần Đức Mẹ hiện ra với thánh Catherine Labouré trong năm 1830 tại Paris, trong nhà nguyện các Nữ Tử Bác Ái tại đường rue du Bac và theo lời thỉnh nguyện của nhiều giám mục, ĐGH Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.   
 
Những biến cố tại Lộ Đức xẩy đến như để khẳng định sự công bố này, bởi vì « Bà mặc đồ trắng » ở hang Massabielle, Mẹ Maria Đồng Trinh, hiện ra với Bernadette Soubrious theo những từ ngữ sau : « Que soy era Immaculada Counceptiou », dịch ra từ tiếng địa phương tại Lộ Đức là « Ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ». Ý niệm tinh tuyền của Đức Kitô có nghĩa là Ngài đã được Chúa Thánh Thần thụ tạo trong lòng Mẹ Maria Đồng Trinh. Và sự Vô Nhiễm Nguyên Tội có nghĩa là Mẹ Maria, dù được tạo nên do sự kết hợp của thánh Anna và thánh Gioakim, nhưng không mắc tội tổ tông : Mẹ được hồng ân này nhờ cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Đức Kitô.
 
Người được rửa tội cũng được thanh tẩy khỏi tội tổ tông nhờ Đức Kitô. Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, nguồn gốc của niềm hy vọng, cho thấy con đường nhân loại được mua chuộc bởi Đức Kitô. Bởi thế lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mời gọi nhân loại đón nhận sự cứu chuộc trong Đức Kitô để đến phiên mình đi vào nơi vinh quang của Đấng Cứu Thế. 
 
 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*