Lòng Thương Xót của Chúa có miễn trừ cho con người khỏi làm việc lành không?

Hỏi: xin cha cho biết nếu Chúa quá yêu con người như Giáo Hội dạy, thì con người đâu cần phải làm gì thêm nữa để được vào Nước Trời phải không ?

mercy.jpgTrả lời:

Năm Thánh lòng Thương Xót của Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô công bố  đã chấm dứt từ Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ năm 2016 vữa qua.  Nhưng Đức Thánh Cha vẫn kêu gọi mọi người trong Giáo Hội phải tiếp tục sống lòng thương xót ấy mãi mãi trong đời sống của mình .

Nghĩa là phải sống và đem lòng thương xót của Chúa đến với người khác, đặc biệt là những người chưa  nhận biết Chúa Kitô là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý” ( 1 Tm 2 :4)

Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, là công bằng,  thánh thiện và hay tha thứ.Người tạo dựng và cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su Kitô, Đấng đã trở nên Con Người “để hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28)

Đó là tất cả chiều kích của lòng thương xót Chúa dành cho tòan thể nhân loại tội lỗi và đáng phải phạt.Đáng phải phạt vì công bằng của Chúa , nhưng lại được tha thứ vì lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha rất nhân lành “chậm bất bình và hay tha thứ.”  Nếu không có lòng thương xót và tha thứ này của  Thiên Chúa Cha  thì không ai có thể làm được gì xứng đáng để được vào Nước Trởi hưởng vinh phúc trường sinh với Chúa sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này.

Mặt khác,  là hiện thân của lòng thương xót của Chúa Cha , Chúa Kitô đã xuống trần gian làm Con Người để hy sinh chịu mọi khốn khó, vác thập giá quá nặng và chết trần trụi thê thảm trên đó để thể hiện đầy đủ lòng thương xót của Chúa Cha dành cho toàn thể nhân loại khỏi phải chết đời đời vì tội. Công nghiệp cứu chuộc này của Chúa Kitô  quả thật là vô giá và đủ cho con người được tha thứ để hưởng phúc Thiên Đàng.

Tuy nhiên, lòng thương xót vô biên của Chúa Cha cùng với công nghiệp cứu chuộc cực trọng của Con Giê su-Kitô không tự động áp dụng cho hết mọi người mà không cần đòi hỏi ai phải làm gì để cộng tác với lòng thương xót và công nghiệp cứu chuộc ấy của Chúa.

Sở dĩ thế là vì con người còn có tự do để đáp lời mời gọi sống theo đường lối  của Chúa, hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng mình, chạy theo thế gian và đầu hàng ma quỉ để làm những sự dữ như, giết người, giết thai nhi, hận thù, gian ác, hiếp dâm, bất công bóc lột , khủng bố, chiến tranh, buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, bắt cóc trẻ nữ để bán cho bọn đang hành nghề ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trang  ở khắp nơi trong thế giới vô luân vô đạo hiện nay.

Do đó, nều con người cứ làm những sự dữ nói trên mà không biết sám hối từ bỏ những lối sống tội lỗi đó, thì lòng thương xót vô biên của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Con vẫn hoàn toàn vô ích  cho họ. Chắc chắn như vậy .

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã nói những lời sau đây với các môn đệ Người:

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa ! Lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu. Mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7:21)

Thi hành ý muốn của Cha trên trời có nghĩa là phải tuân thủ những điều răn và giới luật của Chúa Cha  và bước đi theo Chúa Kitô là “Con Đường, là sự Thật và là sự Sống,” ( Ga 14:6)

Bước đi theo Chúa Kitô, thì không thể bước vào các xòng bạc, các động mãi dâm và các nơi ăn chơi, nhẫy nhót  tội lỗi, các hình thức kinh tài gian manh để kiếm tiền bất chính, làm tay sai cho các thế lực cai trị ác nghiệt để bóc lột, bất công với dân và dửng dưng trước sự nghèo đói đau khổ của biết bao người xấu số trong xã hội đầy rẫy tội ác, vô luân vô đạo.

Cách riêng, đối với người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, thì bước đi theo Chúa Kitô cũng không cho phép sao nhãng  những việc đạo đức cần thiết như đi dự lễ các ngày Chúa Nhật và Lễ buộc quanh năm, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa Kitô mỗi khi tham dự Thánh Lễ, siêng năng cầu nguyện để luôn sống trong thân tình với Chúa, và   giúp  xa tránh các dịp tội và gương xấu đầy rẫy ở khắp nơi trong môi trường .

Thiên Chúa là tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ.Nhưng con người không được lợi dụng tình thương và lòng khoan dung của Chúa để liều mình làm những sự dữ , hoặc không quyết tâm xa tránh tội lỗi để cứ phạm tội, cứ sống vô luân theo người đời không có niềm tin và kính sợ Chúa. Ai sống như vậy, thì hãy nghe lời cảnh cáo sau đây của Chúa Kitô trong Sách Khải Huyền:

Ta biết các việc ngươi làm.Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi.Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng,chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16)

Như thế đủ cho thấy là lòng thương xót của Chúa không hề miễn trừ cho con người muốn sống ra sao thì sống, vì đã có lòng thương xót vô biên của Chúa..

Đúng, Chúa luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy mọi con cái loài người, đặc biệt là những đứa con đi hoang trở về. Dụ ngôn Người Cha nhân hậu trong Tin Mừng Thánh Luca đã chứng minh điều này.Đứa con đi hoang trở về, nhưng trước đó người cha đã ra trông chờ  con minh . Nghĩa là trước khi đứa con quyết đinh trở về, thì người cha đã sẵn sàng ra đón trước. Hành động này của người cha đã nói lên lòng thương xót của Chúa đối với con cái loài người tội lỗi.

Nhưng dù tội lỗi đến đâu mà có thiện chí muốn trở về thi người cha vẫn sẵn lòng mở rộng vòng tay để ôm lấy và tha thứ cho tội đi hoang.Như thế, lòng thương xót của Chúa vẫn đi trước thiện chí ăn năn sám hối của người có tội.Dầu vậy kẻ có tội vẫn phải tỏ thiện chí là đứng dậy để đi về nhà cha. Nếu không đứng dậy mà  cứ ngồi lì ở đó, thì  người cha không biết con mình có muốn trở về  hay không để mà tha thứ.

Thiên Chúa cũng vậy. Người gớm ghét tội lỗi , nhưng lòng thương xót tha thứ của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con người.Tuy nhiên,  con người phải tỏ thiện chí sám hối và xin tha thứ.Nếu không,  thì lòng thương xót của Chúa sẽ  không tự động chậy đến với ai mà không cần biết người ấy có muốn đón  nhận lòng thương xót của Chúa  hay không. Dụ ngôn “ Tiệc cưới” trong Tin Mừng Thánh Matthêu ( Mt 22: 1-14)   đã chứng minh cụ thể điều này:

Nhà vua mở tiệc cưới cho con mình và sai gia nhân đi mời nhiều khách đến dự. Nhưng có nhiều người đã viện đủ lý do để  khước từ lời mời đó. Nhà vua tức giân nhưng  không ra lệnh  bắt buộc họ phải đến dự, mà chỉ sai gia nhân ra ngoài đường phổ để mời thêm những người khác cho đầy phòng  tiệc. Thiên Chúa cũng mời mọi người vào bàn tiệc Nước Trời đã dọn sẵn “với rượu ngon thịt béo”nhưng nếu ai không muốn dự  tiệc thí Thiên Chúa cũng tôn trọng ý muốn của họ, chứ không ép buộc ai phải  nhận lời mời của Người. Nói khác đi,  nếu ai không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc  của  Chúa Kitô, thì lòng thương  xót và công nghiệp này không tự động đến với  những người ấy. Như thế, đừng ai lầm tưởng rằng Chúa quá nhân từ và thương xót nên cứ tự do sống buông thả theo ý riêng mình, chạy theo thế gian và thỏa hiệp với ma quỷ để làm những sự dữ như giết người , giết thai nhi rồi đem bán những bộ phận như tim, phổi, mắt …của thai nhi  đem bán để kiếm tiền  cách bất chính, như bọn Planned Prarenthood đang làm ở Mỹ, hoặc giết hại đàn bà trẻ con , đốt phá nhà của của anh chị em Kitô hữu thiểu số ở Syria và Irak, như bọn cuồng tín Hồi giáo ( ISIS) đang làm;  hay buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, hoặc trẻ nữ cho bọn lưu manh hành nghề ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi…thì làm sao có thể được cứu rỗi và hưởng lòng thương xót của Chúa , nếu bọn chúng không mau kíp từ bỏ những việc làm vô luân vô đạo của chúng và ăn năn xin Chúa thứ tha ?

Chúa sẵn lòng tha thứ, nhưng kẻ có tội phải nhìn nhận tội của mình và thống hối xin Chúa  thứ tha, như Chúa Giê su đã nói với bọn biệt phái xưa đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị Tổng Trấn Phi-la-tô  giết và 18 người khác bị thác Si-lô-a đổ xuống đè chết, vì họ là những người tội lỗi hơn người khác hay không, Chúa đã trả lời họ như sau:

Tôi nói cho các ông biết :  không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết  y như vậy.” ( Lc 13: 5)

Tóm lại, Thiên Chúa thật nhân từ và hay thương xót. Nhưng con người không được lợi dụng lòng nhân từ và thương xót của Chúa  để cứ đi hàng hai là miệng nói tin Chúa, trong khi chân lại bước vào những con đường dẫn đưa đến hư mất đời đời. Nếu sống như vậy, thì quả  thật  là  trái ngược với lòng thương xót của Chúa Cha và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống mình để cứu cho con người tội  lỗi khỏi chết đời đời, Nhưng kẻ có tội phải có quyết tâm từ bỏ  tội lỗi để sống theo đường lối của Chúa thì mới được cứu rỗi  mà vào Nước Trời,  sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Amen.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*