Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thuờng niên năm A

 

Ngày 29 tháng 01 năm 2017

Chúa nhật thứ IV Thuờng niên năm A
Phúc Âm Mt 5, 1-12

Phúc cho ai…

Trong Thánh Kinh Cựu Ước Môsê lên núi để nhận lãnh mười điều luật dạy cho dân biết sống đẹp lòng Thiên Chúa (Xh 24,13.15.18). Trong Thánh kinh Tân ước Chúa Giêsu lên núi để công bố công bố luật mới của Người, đó là tám mối phúc. Có thể nói đây là bản Hiến Chương Nước Trời. Bài giảng này cho chúng ta nhận thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi thành phần trong chúng ta, kể cả những người bị xã hội loại trừ. Nói khác đi Chúa Giêsu đã mở rộng cửa Trời mời gọi mọi người vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu vạch sẵn phương pháp sống để cho con người được hạnh phúc với Người. Tám mối phúc cũng có thể gọi là “tám con đường” vào Nước trời.
Cuộc sống có nhiều con đường. Có những con đường nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai.. Có những con đường đưa chúng ta đi vào ngõ cụt và tội lỗi..
Chúng ta đang đi trên những con đường nào. Nếu chúng ta đang lạc lối, hãy quay trở về những con đường Chúa Giêsu đã mở lối cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vượt thắng mọi trở ngại trần gian để con sống xứng đáng là người con của Chúa. Xin cho con sẵn sàng tiến bước trên những con đường Chúa mời gọi con bước đi và luôn tin tưởng phó thác trọn cuộc đời con cho Chúa; vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật cho con mà thôi.

Nguồn: gpcantho.com/
Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*