Thánh lễ ngoại lịch cho lễ Thánh Gia được cử hành thế nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

HolyFamily.jpgHỏi: Trong danh sách các Thánh lễ ngoại lịch của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, không có Thánh lễ ngoại lịch cho lễ Thánh Gia. Con muốn hỏi: Có thể Lễ Thánh Gia được cử hành như một Thánh lễ ngoại lịch vào thời điểm khác, theo qui định dành cho các Thánh lễ ngoại lịch không? Con đoán là không. Nhưng xét đến tầm quan trọng của gia đình trong Giáo Hội hiện nay, con xin hỏi thêm câu hỏi khác: Làm thế nào khả năng của một Thánh lễ ngoại lịch của lễ Thánh Gia có thể được đề xuất, và được đề xuất với vị nào? – A. B., Kemerovo, Nga.

Đáp: Tôi nghĩ rằng một giải pháp có thể được sử dụng là dùng Thánh Lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch, số 12, “cầu cho gia đình”. Các lời nguyện của Thánh lễ này qui chiếu rõ ràng đến Thánh Gia. Xin mời đọc:

“Ca Nhập Lễ: (Êphêxô 6: 2-3) Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”.

Lời nguyện nhập lễ: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”.

Lời nguyện tiến lễ: “Lạy Cha nhân từ, chúng con dâng lên Cha hy lễ hòa giải này. Chúng con khiêm nhượng cầu xin Cha thiết lập các gia đình vững mạnh trong ân sủng và bình an của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con”.

Ca hiệp lễ: (Isaia 49: 15) “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”.

Lời nguyện hiệp lễ: “Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con”.

Tôi có thể nói rằng sự hiện diện của Thánh Lễ mới này, cho các nhu cầu khác nhau, phòng ngừa nhu cầu trở lại với các lời nguyện của lễ Thánh Gia, và đó có lẽ là lý do tại sao nó không được kể một cách minh nhiên như là một khả năng.

Hình thức ngoại thường không cho phép khả năng sử dụng lễ Thánh Gia như một Thánh Lễ ngoại lịch, nhưng lại không có một Thánh Lễ nào giống như lễ trên đây.

(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 7-2-2017)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*