Gốc tích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu?

Trái Tim Chúa Giêsu được người ta tôn thờ ngay từ lúc Người thở hơi cuối cùng trên thánh giá.
Gốc tích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu

Thánh Giuse và Nicôđêmô tháo đinh và hạ xác Chúa Giêsu xuống, Ðức Mẹ giơ tay ẵm lấy. Ðức Mẹ xiết vào lòng xác con đã lạnh giá, đầy những thương tích. Nỗi lòng đau không xiết kể, nhất là khi Người nhìn thấy vết thương cạnh sườn mở quá rộng, để lộ một con tim nhợt máu vì đã bị ngọn giáo thâu qua…

Đức Mẹ quì gối, thờ lạy và hôn kính Trái Tim khả kính Chúa Giêsu một hồi lâu. Thánh Gioan, thánh Giuse, thánh Nicôđemô và những người nữ theo Chúa cũng bắt chước Đức Mẹ, thờ lạy và hôn kính Trái Tim Người. 

Từ đấy, đời nào cũng có người tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu, như thánh Augutinô, thánh Bênađô, thánh Bonaventura, bà thánh Gertruđê, bà thánh Catarina…

Nhưng sự tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu chỉ có tính cách cá nhân trong một vài tu viện, chưa được truyền bá khắp nơi.

Đến thời Trung cổ, đạo Chúa bị bách hại, các bè rối nổi lên phản ngụy cùng Giáo hội. Tinh thần đạo sa sút, giáo dân bỏ đạo thật theo đạo rối.

Để chống lại cơn cuồng phong ấy, Thiên Chúa toàn năng đã dự định một phương thế thần diệu là Trái Tim Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn cho người ta tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu , để nhờ đó ngọn lửa mến đã hầu tắt đi, được bùng cháy lại mạnh mẽ.

Xưa Chúa Giêsu đã hiện ra cùng bà thánh Magarita Maria và đã nhiều lần mở Trái Tim cho bà xem thấy. Người truyền cho nữ tu phải tôn thờ Trái Tim Người, dạy cách tôn thờ và truyền phải gieo rắc đạo luật ấy cho mọi người khắp thế giới.

Bà thánh kể lại:
“Năm 1678, một ngày kia giữa tuần cấm phòng, lúc tôi đang chầu Thánh Thể. Chúa Giêsu hiện đến bảo tôi rằng:”

“Cha muốn con tỏ cho thiên hạ biết Trái Tim Cha yêu thương chúng dường nào. Trái Tim Cha là kho tích mọi ơn thiêng sẵn sàng cứu giúp người ta khỏi hư mất đời đời. Cha đã săn sóc và ban cho con muôn vàn ơn từ bé, để con biết Cha muốn chọn con để truyền cho thiên hạ tôn thờ Trái Tim Cha. Cha  biết con tài hèn sức yếu, nhưng Cha chọn con, để mọi người biết rằng chính Cha khởi xướng việc này. Con ở trong tay Cha chỉ như chiếc rìu trong tay người thợ…”

Nghe những lời ấy, tôi giùng mình khiếp sợ, liền sấp mình kêu van xin Chúa chọn những người tài giỏi xứng đáng hơn. Tôi nhân đức chẳng hơn ai, lại phận nữ nhi yếu hèn làm sao nổi trọng trách ấy. Tôi lại kêu van: Lạy Chúa tôi, Chúa chẳng biết tôi hèn hạ yếu đuối ư? Sao còn trao cho tôi việc cả trọng đại? Thiếu gì những người tài đức lỗi lạc, sao Chúa tôi chẳng dùng”.

Chúa Giêsu phán bảo rằng:

“Cha chọn con, chỉ vì con nhận thấy mình yếu đuối hèn hạ. Tự sức riêng con, con không làm gì được. Nhưng con hãy vững lòng, chớ sợ, Cha sẽ giúp sức cho con. Cha sẽ ban ơn dư dật cho con. Con không biết Cha hay dùng sức yếu mà phá đổ cường quyền ư? Cha thường dùng người yếu hèn để làm những công việc cao cả, vì người khiêm hèn chỉ cốt làm vinh danh Cha”.

Tôi thưa lại: Vậy lậy Chúa, xin ban cho con những ơn cần để con có thể làm việc Chúa truyền dạy.

Chúa phán rằng:

“Chỉ có một sự rất cần là con phải khiêm nhường và tin thật, nếu không có Cha giúp, con chẳng làm gì được. Con hãy tin tưởng mạnh mẽ, Cha sẽ giúp con thành công trong việc Cha truyền dạy”.

Rồi Người mở Trái Tim cho tôi xem, tôi thấy lửa ở Trái Tim bốc ra chung quanh. Lúc ấy lòng tôi nóng ran như lửa. Chịu chẳng được tôi phải kêu lên :” Lạy Chúa, xin cứu con, con yếu hèn quá”. Chúa ngọt ngào an ủi tôi:

“Con đừng sợ, Cha sẽ thêm sức cho con, con chỉ nên ghi lòng những mệnh lệnh của Cha”.

Chúa lại nói tiếp:
“Đây là ơn trọng sau hết Cha ban cho các tội nhân. Ai từ chối sẽ phải hư mất đời đời, vì Cha chẳng còn ban ơn nào hơn được nữa”.
Rồi Người biến đi trong luồng sáng chói.

Từ đấy, Chúa Giêsu còn hiện ra nhiều lần dạy tôi những việc phải làm và những nhân đức phải giữ để tôn sùng Trái Tim Người .
Magarita Maria vâng giữ các điều Chúa truyền dạy, hết sức khuyên giục chị em dòng và giáo dân mọi nơi tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu. Trót đời, bà chẳng để qua ngày nào mà chẳng khuyên giục người ta tuân theo những lời Chúa truyền dạy.

Cuối đời bà, phong trào tôn sùng Trái Tim Chúa đã lan rộng. Có Giám mục đã lập lễ kính Trái Tim Chúa trong địa phận mình.
 
Lạy Chúa Giêsu từ bi vô cùng. Chúa đã xuống thế gian chịu chết để chuộc tội chúng con, đã lấy Thịt Máu Chúa làm của nuôi linh hồn chúng con.

Chúa lại còn ban cho chúng con Trái Tim Cực Thánh Chúa và muôn vàn ơn để cứu chữa chúng con khỏi chết đời đời. Ôi, Chúa thương yêu chúng con dường nào. Ơn trọng đại ấy, chúng con biết lấy gì báo đáp. Lạy Chúa , chúng con dốc lòng kính mến và tôn thờ Trái Tim Chúa đến trọn đời.

Trong tháng này, chúng con xin dâng các việc làm, những đau khổ cùng với vui mừng cho Trái Tim Chúa. Xin Trái Tim Chúa nhân lành nhận lấy và ban ơn cho chúng con. Amen.       
 
Thánh tích

Trong sách chép truyện bà thánh Gertruđê có kể tích này: Một lần kia thánh Gioan tông đồ hiện đến cùng bà thánh Gertruđê, đầu dựa vào Trái Tim Chúa như trong bữa Tiệc li xưa.

Bà ấy hỏi thánh Gioan rằng: “Lạy thánh tông đồ đã được phúc dựa đầu vào Trái Tim Chúa, sao trong Phúc âm của ngài không tỏ cho thiên hạ biết Trái Tim Chúa đầy tình yêu và chứa chất mọi ơn phúc?

Ông thánh trả lời: Tôi chép Phúc âm để ghi lại đời sống của Chúa Giêsu và ơn cứu chuộc của Người . Còn Trái Tim Chúa, Người chờ cho đến khi thế gian ra khô khan tội lỗi, mới tỏ cho mọi người, để nhờ những công nghiệp ấy thế gian được trở lại.

Ngày nay, tội ác đã tràn ngập thế gian, người ta ham mê của cải, người ta mê đắm sắc dục, người ta khinh dể lề luật Chúa.  Họa hiếm mới tìm được một người thành tâm mến Chúa. Chúa quan phòng mọi sự, đã dự định sẵn một kế hoạch để cứu loài người khỏi vực sâu của hư nát, kế hoạch ấy là sự Tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu. Chỉ có Trái Tim Chúa có quyền làm nguôi cơn giận của Chúa Cha. Chỉ có Trái Tim Chúa ngăn được tay công thẳng Chúa Cha. Chỉ có Trái Tim Chúa phá được quyền thế ma quỉ và đưa người ta về cùng Thiên Chúa . Kẻ có tội nhờ Trái Tim Chúa được biết đường sám hối, người thánh thiện được thêm nhân đức.

Ngày nào mọi người biết tôn sùng Trái Tim Chúa thế gian sẽ được thoát vòng tội ác và khỏi mọi tai họa.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*