Những người lớn, kể cả trẻ con, chết mà chưa được rửa tội, thì có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết những ai –người lớn và trẻ con – chết mà không được rửa tội và nhận biết Chúa Kitô thì có được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hay không?

Baptism-of-Christ.jpg

Trả lời:

Thiên Chúa là tình yêu. Người chậm bất bình và hay  thương xót tha thứ. Đó là lý do vì sao Người đã sai Con một mình là  Chúa Giêsu- Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng  Cứu Độ  và hy sinh “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28).

Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28: 19)

Trước đó, khi nói chuyện với Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh biệt phái Do Thái đến gặp Chúa ban đêm, Chúa Giêsu đã nói với ông này như sau:

“Thật, Tôi bảo thật ông:
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa
Nếu không sinh ra bởi nước và thần khí.”
( Ga 3 : 5)

Trong Tin Mừng Thánh Mac-cô, trước khi về trời, Chúa cũng  đã truyền cho các Tông Đồ sứ mệnh  sau đây :

Anh  em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan bào Tin Mừng cho mọi loài  thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa  sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án.” ( Mc: 16: 15-16)

Như thế, rõ ràng cho thấy là Phép Rửa  quan trọng  thế nào cho phần rỗi của con người. Quan trọng vì qua Bí Tích này, con người được tái sinh trong sự sống mới, trở nên tạo vật mới, sau khi  con người cũ sinh ra trong tội của nguyên tổ và mọi tội cá nhân,  đã chết đi cùng với cái chết của Chúa Kitô để được hồi sinh trong sự sống mới , được trở nên con cái Thiên Chúa và được phép gọi Chúa là Cha (Abba).

Thánh Phaolô  đã dạy như sau  về ơn ích thiêng liêng lớn lao của Phép Rửa:

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô-Giêsu , là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta sẽ cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa  Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” ( Rm 6: 3-4)

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng dạy như sau về Phép Rửa tội:

“ Phép Rửa tội làm cho chúng ta trở nên những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô…Và cũng nhập chúng ta vào thân thể của Giáo  Hội. Từ nơi giếng rửa tội sinh ra một dân tộc độc nhất của Thiên Chúa, của Giáo ước mới, vượt lên trên tất cả mọi giới hạn tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, về văn hóa, chủng tộc và giới tính. “Phải chăng tất cả chúng ta đã chẳng được rửa tội để làm nên một thân thể duy nhất sao?”
(1Cr 12:13) ( x. SGLGHCG số 1267)

Như thế thật vô cùng cần thiết cho con người phải được rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới và nhiên hậu được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, “Đấng cứu độ  chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ  và nhân biết chân lý.” ( 1 Tm 2: 4).

Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta cũng thấy rõ điều này : không phải tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ  ở khắp mọi nơi trên địa cầu đều nhận biết có Thiên Chúa , có Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc nhân loại và có cơ hội được lãnh nhận Phép Rửa. Cụ thể là người  Việt Nam chúng ta, mãi cho đến khi có các nhà truyền giáo Tây Phương đến rao giảng Đạo Công Giáo vào thế kỷ 16 thì mới có một số  người được  biết Đạo và chịu Phép Rửa. Nghĩa là từ thế kỷ 16 trở về trước  mấy ngàn năm, thì tuyệt đối không ai biết gì về Thiên Chúa, về Chúa Cứu Thế Giêsu  và được rửa tội.

Vậy những người này chết  đều  xuống hỏa ngục hết hay sao ?


Họ không biết Đạo Công Giáo  và được chịu Phép Rửa hoàn toàn không vì lỗi của họ, vì không có ai rao giảng cho họ biết. Như thế, Chúa không thể bắt lỗi họ  về việc họ không  biết Chúa và được chịu Phép Rửa.

Cũng vậy, các trẻ con chết mà không được rửa tội cũng không phải lỗi của chúng.

Có chăng là lỗi của cha mẹ đã không lo cho con cái được rửa tội mà thôi.

Cho nên Chúa cũng khổng thể bắt lỗi chúng vì đã không được rửa tội.

Thánh Phaolô đã bênh vực cho những người không có cơ hội được biết Chúa Kitô, được nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa, và do đó cũng không được rửa tội,  không vì lỗi của họ,   như sau :

Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao  mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?” ( Rm 10: 14-15)

Nghĩa là nếu không có người  rao giảng, thì không ai có  thể  tự mình biết gì về Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, là Đấng đã sai Con Một là Chúa Giê-su-Kitô  xuống  trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân lọai khỏi phải phạt và chết đời đời vì tội. Do đó, Chúa không thể bắt lỗi những người không biết Chúa , không  được  chịu Phép Rửa vì không ai nói cho họ biết về Chúa và về Phép Rửa của Người. Cho nên, điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Mác-cô 16: 15-16, và Gioan 3:5  trên đây,  không thể áp dụng cho những người trên đây được  ( cho người lớn và trẻ em)  vì  không  ai nói cho họ biết về sự cần thiết phải được tái sinh qua Phép Rửa để được vào Nước Trời.

Vì thế, để được công bằng với họ, Giáo Hội đã dạy rằng:

 Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình làm  theo sự hướng dẫn của lương tâm , thì họ có thể được cứu rỗi.” (x. SGLGHCG số  847, Lumen Gentium số 16).

Nói khác đi, những người không biết Chúa và Phép Rửa vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ  vẫn  cố gắng sống ngay lành theo sự hướng dẫn của lương tâm thì họ vẫn được Chúa đoái thương và cứu họ, dù họ không được rửa tội như lòng Chúa mong muốn. Đó là trường hợp của  cha ông VietNam và các dân tộc khác,  sinh ra và chết   đi trước khi Chúa Giêsu sinh ra và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ  thì làm sao  mà  nghe  được  Tin Mừng ấy,  được biết Chúa Kitô  và Phép Rửa của Người ?.Ngay cả sau khi Chúa sinh ra và đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, nhiều dân tộc cho đến nay vẫn không nhận biết Chúa và được rửa tội, vì các chế độ  cai trị  độc tài và tôn giáo khác ngăn cản họ biết  Chúa Kitô  và Đạo Công Giáo của Người. Đó là các dân sống dưới chế độ cộng sản vô thần như dân Trung hoa, dân Triều Tiên (bắc Triều Tiên) dân Nga trước ngày chế độ cộng sản xụp đổ, và dân ViêtNam hiên nay, nơi đa số người Việt không biết Đạo Chúa vì chế độ ngăn cấm việc truyền giáo.

Sau nữa là dân theo Đạo Hồi ( Islam) Ân Độ Giáo ( Hinduism) và Thần Đạo ( Shinto ở Nhật) chiếm đa số ở các quốc gia đó, nên Kitô Giáo không thể phảt triển được.,và do đó,  đa số các  dân này không được rửa tội và nhận biết Chúa;  kể cả dân Do Thái cho đến  nay,  nhiều người vẫn chưa nhân biết Chúa Kitô và Phúc Âm của Chúa, vì họ chỉ tin có Thiên Chúa là Cha các Tổ Phụ  của họ là Abraham, Ísaac  và  Jacob ( Israel) mà thôi.Họ không biết và tin Một Thiên Chúa Ba Ngôi,( Holy Trinity) gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như Giáo Hội Công  Giáo tin và thờ lậy.

Ngược lại,những người đã bết Chúa Kitô, đã nghe Tin Mừng Cứu Độ và đã được rửa tội nhưng  không kiên trì  sống đức tin vào Chúa để xa tránh tội lỗi,và thực thi những cam kết khi được rửa tội thì vẫn không được cứu rỗi , vì “tuy thể xác họ thuộc về Giáo Hội , nhưng tâm hồn họ không ở trong Giáo Hội.” ( LG, số 14)

Cụ thể, những kẻ đang giết người, bắt cóc, trộm cướp, bóc lột kẻ khác, hiếp dâm. Và dâm ô thác loạn, buôn bán phụ nữ và bắt cóc trẻ gái để bán cho bọn hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi…thì làm sao chúng có thể được cứu độ, nếu chúng không mau kíp từ bỏ con đường gian ác, tội lỗi ? trong số những kẻ này, chắc có những kẻ đã được nghe biết về Chúa và đã được   rửa tội khi còn  bé, nhưng nay lại đi vào những con đường tội lỗi nói trên , thì Phép Rửa có ích gì cho họ ? Chắc chắn là không rồi.

Được chịu phép rửa mới chỉ là bước đầu cần thiết cho việc cứu rồi. Bước kế tiếp quan trọng hơn là sống và thi hành những cam kết khi được rửa tội.  ( baptismal promises)  : đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của  ma quỷ. Nếu không thi hành những cam kết này, thì Phép rửa sẽ trở nên vô ích cho người đã lãnh nhận. Chắc chắn như vậy.

Cũng tương tự như  thế, biết Chúa và biết các giáo huấn của Chúa không thôi thì chưa đủ để được cứu rỗi. Muốn  đủ để được cứu rỗi thì phải sống đức tin có Chúa bằng hành động tuân giữ các điều răn của Chúa như Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa kia như sau:

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
( Ga 14: 23)

…………………………………………………….

 Nếu anh  em giữ các điều răn của Thầy
Anh  em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy
Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
Và ở lại trong tình thương của Người.” 
( Ga 15:  10)

Giữ lời Thầy có nghĩa là thi hành những gì Chúa dạy về mến Chúa, yêu người, tôn trọng công bằng và thực thi bác ái,  cùng xa tránh mọi tội lỗi để cộng tác với ơn cứu độ của Chúa cho phần rỗi của mỗi người chúng ta.Không có sự cộng tác này thì Chúa không thể cứu ai được, cho dù Chúa Kitô  đã chết để đền tội thay cho kẻ có tội.

Tóm lại, Phép Rửa là cần thiết và quan trọng cho việc cứu rỗi của mọi người tin có Chúa và yêu mến Người. Nhưng nếu không được rửa tội vì không ai dạy bảo cho biết thì đó không phải là lỗi  của  những người này. Dầu vậy,  nếu họ vẫn sống theo tiếng nói của lương tâm và trong tinh thần  tìm kiếm chân lý, tức là mặc nhiên tìm kiếm Chúa, thì  họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô…

Ngược lại, những ai có đức tin,  đã được rửa tội – tức là đã gia nhập Giáo Hội-  mà  không sống  đức tin ấy , và thực thi những cam kết khi được rủa tội, thì Phép Rửa vẫn không giúp ích gì cho phần rỗi của những người đó, vì không  phải cứ rửa tội xong là được đảm bảo phần rỗi. Muốn được cứu rỗi thì phải sống đức tin có Chúa và thi hành những cam kết khi được rửa tội, như đã nói ở trên .

Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn cấu hỏi được đặt ra.

 

Lm. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*