Nói thêm về tội phạm điều răn thứ nhất

Hỏi: xin cha nói rõ thêm về những tội nghịch điều răn thứ nhất phải tránh.

I-am.jpgTrả lời:

Điều răn thứ Nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự để được cứu rỗi và hưởng Thánh Nhan Người trên Nước Trời mai sau.Phải thờ lậy Chúa vì đức tin đã cho ta  xác tín Người là Đấng đã tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình cũng như vô hình, trong đó đặc biệt có con người là tạo vật được dựng nên ” theo hình ảnh của Chúa”với hai đặc tính có lý trí và ý muốn tự do (intelligence  and  free will) mà không một  tạo vật nào khác  có được. 

Qua Ông Mô-sê, Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái xưa kia như sau :

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta…” (Đnl 5:6-7)

Trên đây là nội dung Điều Răn thứ nhất trong bản Thập Điều (Decalogue) mà Thiên Chúa đã trao cho Ông Môsê để truyền lại cho dân Do thái  tuân giữ như Giao Ước của Người với họ để họ được chúc phúc và được sống muôn đời.(Đnl 5).

Mười Điều Răn này vẫn được áp dụng cho dân Chúa từ thời Cựu Ước cho đến ngày nay.Nhưng  cần phải nói ngay ở đây một lần nữa là sở dĩ Thiên Chúa truyền Lề Luật cho con người tuân giữ là vì phúc lợi của con người chứ tuyệt đối không phải vì lợi lộc nào của  Chúa, khiến Người phải ngăn cấm con người không được làm hay phải làm những  điều ghi trong  Mười Điều Răn mà con người phải thi hành để được chúc phúc. 

Chúa Giêsu  đã nhắc lại Điều Răn thứ Nhất và cũng là điều răn  quan trọng nhất  khi Chúa trả lời cho một  luật sĩ thuộc nhóm Biệt  phái  và Xa đốc xưa kia như sau:

“ngươi phải yêu mến Đức
 Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết  lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất.” (Mt 22: 37-38).

Yêu mến một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là chỉ tôn thờ và yêu mến Người trên hết mọi thần linh khác của những người không chia sẻ một niềm tin với người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo.Nói khác đi, là tín hữu Công giáo  thì không được tin và kêu cầu đến một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ra. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa duy nhất, Đấng cầm quyền cại trị vũ trụ và sự sống của của con người cùng  mọi tạo vật, và nhất là đã cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, tức Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống trần gian  làm Con Người để “hiến mạng sống  mình làm giá chuộc cho muôn người.”( Mt 20: 28) )

Như vậy, ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ( The HOLY  TRINITY) mà chúng ta phải tôn thờ,  Đức Trinh Nữ  Maria, dù là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), Mẹ của Giáo Hội, Thánh Cả Giuse  cùng các Thánh nam nữ khác trên Thiên Đàng  chỉ là những mẫu gương sáng ngời cho ta noi theo để nên thánh và nhờ cậy cầu bầu trước Tòa Chúa mà thôi, chứ không phải là đối tượng chính của lòng tin và tôn thờ (adoration). Đối tượng chính của lòng tin yêu và tôn thờ  phải là Thiên Chúa Ba Ngôi, trong khi chúng ta cũng  yêu mến và tôn kính (veneration) Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse  và các Thánh nam nữ trên Trời nữa.

Do đó, từ góc độ thần học và đức tin này, mọi người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo hội Công Giáo cần phải tránh xa mọi hình thức tin tưởng hay trông cậy trái nghịch với Điều Răn thứ nhất trên đây thể hiện qua những thực hành sai trái và có tính cách mê tín dị đoan sau đây:

1.
 Thờ các ngẫu tượng (idolatry):

Điều răn thứ nhất cấm tôn thờ bất cứ thần linh (idols) nào ngoài Thiên Chúa ra, như  thờ thần cây đa, thần bếp, thần hỏa, thần nước, thần tài,v.v.Mặt khác,  người Công giáo cũng  không thể nói ba phải rằng  Đạo nào cũng tốt, thần linh nào cũng đáng kính , nên có thể  đem trưng bầy trên ban thờ ở nhà  ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ chen lẫn với các tượng Đức Phật, Đức Không Tử, Lão Tử, Mohammeh (của Đạo Hồi) v.v. Chúng ta tôn trọng niềm tin của các tín đồ khác, nhưng không cùng chia sẻ niềm tin của họ về Đấng họ tôn thờ,  như chúng ta tin và tôn thờ  Thiên Chúa của chúng ta.

Do đó, người Công giáo mà trưng ảnh tượng bất cử  thần linh nào khác  là lỗi phạm điều răn thứ nhất dạy thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.Lại nữa, nếu vì xã giao mà phải tham dự các buổi lễ của các tôn giáo khác, hay đến viếng người chết  ở nhà quàn (funeral home), người Công giáo không được phép bái lạy các tượng Đức Phật, Đức Khổng Tử hay bất cứ ảnh tượng nào mà các tín hữu bạn tôn thờ. Đó là niềm tin của họ, chúng ta tôn trọng, nhưng không chia sẻ niềm tin với họ  như đã nói ở trên.Tuy nhiên, chúng ta được phép đốt nhang cho người chết ở nhà quàn hay tư gia.

Cũng cần nói thêm là, để tỏ lòng tôn kính, tôn thờ một mình Thiên Chúa trên hết mọi thần thánh, kể  cả Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, người Công giáo, mỗi khi vào nhà thờ, phải bái quì thờ lậy Chúa Kitô đang hiện diện cách bí nhiệm cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi và trong bí tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm ( Tabernacle) trước khi quay sang chỗ trưng bày thánh tượng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse hay Thánh Nam nào Nữ khác. Đây là hành vi đức tin thể hiện lòng tôn thờ một mình Thiên Chúa Ba Ngôi trên hết mọi thần thánh khác, và chắc chắn điều này làm đẹp lòng Chúa, Đức Mẹ  và các Thánh Nam nữ đang chầu trực, ngợi khen  Chúa trên Thiên Đàng.

2- Tội phạm thánh
 ( Sacrilege) : 

Được coi là lỗi đức thờ phượng, tức điều răn thứ nhất  những hành vi sau đây :

a-đang khi có tội trọng, chưa được tha qua bí tích hòa giải mà dám rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô ( giáo dân) hay cử hành thánh Lễ Tạ Ơn ( linh mục) đều mắc tội  phạm thánh. (x. giáo  luật số  916)

Thánh Phaolô cũng nói rõ tội này như sau :

” Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh này và uống Chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hay ăn Bánh và uống Chén này,” ( 1 Cor 11: 27-28)

b-Ai ném bỏ Mình Thánh hay lấy Mình Thánh về nhà để làm việc mê tín là phạm thánh và bị vạ tuyệt thông tiền kết ( x giáo luật số 1367). 

Ngoài ra, cũng kể là phạm thánh  những hành vi bất kính như đạp chân lên, hay quăng vào thùng rác các ảnh tượng  Chúa, Đức Mẹ và các Thánh hoặc các đồ dùng đã được làm phép  như bình đựng Mình Thánh ( Ciborium) chén lễ ( Chalice) khăn thánh ( purificator, corporal) .

Mặt khác,  cũng được  kể là phạm thánh ai hành hung Đức Thánh Cha ( mắc vạ tiền kết, giáo luật số 1370 & 1) và các vị có chức  thánh hay  lời khấn  như linh mục, Giám mục, tu sĩ .

c-Sau nữa, cũng được coi là tội phạm thánh  những ai phá hủy nơi thờ phượng như nhà thờ,Tu viện và nhà nguyện công ( Public chapel) kể cả giết người và làm việc ô uế (dâm dục)  trong nơi thờ phượng. Giết người  và làm chuyện ô uế ở nơi khác thì chỉ có tội sát nhân và tội dâm dục, nhưng  nếu phạm các tội này ở nơi thờ phượng thì mắc thêm tội phạm thánh nữa.

3-Bói toán và ma thuật (divination and magic): 

Tất cả những  hình thức mê tín như  bói toán, coi chỉ tay, bói bài, tử vi (horoscope) chiêm tinh, (astrology) phong thủy địa lý, phù thủy (sorcery) đồng bóng….  đều là các việc lỗi nghịch  điều răn thứ nhất, tức vi phạm niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng duy nhất, Chủ Tể của mọi loài, và là Đấng luôn  quan phòng đời sống con người và vạn vật theo sự khôn ngoan và nhân hậu tuyệt vời của Ngài. Vì thế, khi tin và thực hành các hình thức mê tín trên đây, người ta đã tìm đến một hay nhiều quyền lực khác trong vụ trụ  hữu hình này thay vì chỉ tin cậy một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, người tín hữu Chúa Kitô phải tránh xa các hình thức mê tín trên đây,  vì làm một trong những việc này là chứng tỏ không tuyệt  đối tin tưởng vào một mình Chúa là Đấng duy nhất  ban phát mọi ơn lành và làm chủ vận mạng con người và vũ trụ.(SGLGHCG, số 2115-2117).  Thánh Kinh đã lên án tội bói toán, phù thủy, và thờ ngẫu tượng, đồng bóng như sau:

giữa anh em không được thấy ai làm lễ thiêu con trai, con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng cốt, gọi hồn. Thật vậy, nếu ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa,và chính vì những điều ghê tởm đó mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh  em đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh  em.” (Đnl 18: 10-12).

Hoặc:

“Khi người đàn ông hay đàn bà nào có ma nhập thần ám thì phải bị xử tử, người ta sẽ ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng.” (Lêvi 20:27) và “đàn bà phù thủy, ngươi không được để cho sống.” 
(Xh 22:17)

Tuy nhiên, những lời dạy trên đây chỉ nhằm nhấn mạnh đến việc cấm làm những chuyện mê tín dị đoan, trái đức tin như gọi hồn người chết, đồng bóng, phù thủy… vẫn còn thịnh hành ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở VietNam.Nhưng không được hiểu những lời trên theo nghĩa đen  là phải giết hại  ai làm những việc đó.

Nhân tiện, phải nói rõ thêm  về việc xem tử vi như sau:

Hiện nay trên Truyền hình Việt Nam  ở Mỹ , có nơi có  chương trình nói về tử vi cho người xem. Ông thầy tử vi này đã đưa ra những khuyên cáo như tuổi này hợp với tuổi kia thì làm ăn mới thành công, nhất là được hạnh phúc trong hôn nhân, nếu vợ chồng hợp tuổi nhau. Điều này sẽ gây tai hại cho những cặp vợ chồng đã lấy nhau lâu nhưng không biết là  có hợp tuổi  hay không. Nay  vì những  chỉ vẽ vô căn cớ của thầy tử vi, họ có thể bỏ nhau để kiếm người hợp tuổi hơn. Hoặc các đôi trai gái sắp kết hôn có thể  tin theo thầy tử vi để không dám kết hôn vì không hạp  tuổi, dù hai người đang  yêu nhau. Người Công Giáo tuyệt đối không  được tin theo những lời chỉ dẫn vô cán cứ của các thầy tử vi về vấn đề hạp tuổi trong hôn nhân và trong việc làm ăn.Cụ thể, các người làm cha mẹ không nên đi xem tử vi để quyết định việc hôn nhân cho con cái mình,.Những chỉ dẫn của các thầy tử vi hoàn toàn không có cơ sở tín lý hay khoa học nào, nên không được tin theo họ. để không mắc tội nghịch điều răn thứ nhất dạy phải tôn thờ và tín thác vào Chúa quan phòng mà thôi. 

4-Mê tín dị đoan (superstitions
): 

Phải kể là tội nghịch điều răn thứ nhất các hình thức mê tín dị đoan có trong mọi nền văn hóa  như tin con số 9, kiêng số 10, số 13, kiêng chụp hình 3 người, tin  ra ngõ gặp đàn bà thì xui, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì sang… đeo bùa ngãi, xin sâm, xin quẻ, tin 12 con vật  cai trị vận mạng con người và vũ trụ v.v. Những tin tưởng này đều tuyệt đối  không có cơ sở giáo lý, và đức tin nào,  nên người tín hữu Chúa Kitô  phải xa tránh mọi tin tưởng và  thực hành sai trái nói trên để tuân giữ cách nghiêm túc Điều răn thứ nhất dạy ta phải tin và thờ phượng một mình  Thiên Chúa Ba Ngôi, là Nguồn duy nhất ban phát mọi ơn lành  mà thôi.

Tóm lại, mọi hình thức đưa đến tin tưởng vào một quyền lực hay thần linh nào ngoài Thiên Chúa ra đều là tội phạm đến Thiên Chúa là Đấng duy nhất ta phải tôn thờ và cầu xin mọi ơn lành hoặc giúp tránh những sự dữ, tai họa cho hồn xác trong cuộc sống trên trần thế này. Nhưng cho được xin ơn Chúa cách hữu hiệu, Giáo Hội dạy mọi tín hữu hãy chạy đến cùng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse  và các Thánh Nam Nữ để xin các  ngài nguyện giúp cầu thay cho ta trước Tòa Chúa. Nghĩa là tuyệt đối không thể nhờ thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy tử vi, thầy địa lý, phong thủy  hay chiêm tinh gia nào có thể giúp xoay chuyển được số mệnh hay giúp tránh tai ương, hoạn nạn cho con người ở đời này. Ấy là chưa nói đến những tai họa bất ngờ có thể xảy ra chỉ vì  tin và nghe lời các thầy này và các tiên tri giả ( đầy rẫy ở khắp nơi) chỉ vẽ tầm bậy, khiến đưa chân vào hiểm họa  không  ngờ nữa. Cụ thể, cách nay hơn hai mười năm, một nhóm 20  tín đồ của giáo phải Cổng Trời ( Heaven Gate) bên California đã tự sát tập thể vì nghe lời “giáo chủ” của họ “tiên tri ” tầm bậy là sắp tận thế rồi nên phải chết nhanh đi để được lên Thiên Đàng ! Lại nữa, nhóm Hồi giáo quá khich( Fanatic Moslems ) cũng  chủ trương giết những đối thủ của họ ( ám chỉ người Mỹ và các Kitô hữu) để được lên Thiên Đàng ! Vì thế mà có những kẻ cuồng tín đầy mê muội đã ôm bom tự sát và giết hại người khác để hy vọng sớm được lên Thiên Đàng !

Người tín hữu Công giáo phải quyết tâm xa tránh những tin tưởng và thực hành sai trái nói trên để sống đẹp lòng Chúa và nói lên niềm tin của mình vào Một Thiên Chúa toàn năng, đầy lòng nhân ái, và là Nguồn duy nhất ban phát mọi ơn lành, an vui và hạnh phúc cho con người.

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm   Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*