Ngày 21/09: Thánh Matthêu, tông đồ, tác giả sách Phúc Âm – Lễ kính

 Thánh Matthêu là một người thu thuế trong thành Caphanaum nơi Chúa Giêsu sinh sống. Thánh nhân là người gốc Do Thái nhưng lại làm việc cho người Rôma, lúc ấy đang cai trị những người Do Thái. Vì lý do này, những người Do Thái bản xứ rất căm ghét Matthêu. Họ không làm bất cứ thứ gì chung với “những hạng tội lỗi công khai” này, như những người thu thuế giống Matthêu vậy.

Thế nhưng, Chúa Giêsu lại không cảm thấy như vậy! Ngày kia, thấy Matthêu đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa Giêsu liền nói: “Hãy theo Ta!” Lập tức Matthêu bỏ lại tiền bạc và địa vị mà đi theo Chúa Giêsu, trở thành một trong số mười hai tông đồ của Người. Sau đó, Matthêu đã làm một bữa tiệc rất thịnh soạn để thiết đãi Chúa Giêsu. Ngài cũng mời các bạn bè cùng làm nghề thu thuế như ngài tới gặp Chúa Giêsu và nghe Chúa dạy bảo. Có vài người đã bắt lỗi Chúa vì Người dám đồng bàn với những người mà họ cho là “quân tội lỗi”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã có sẵn câu trả lời: “Những người mạnh khỏe thì không cần đến thầy thuốc; chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà là để kêu gọi những người tội lỗi biết ăn năn hối cải” (Mt 9,12).

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Matthêu đã ở lại Palestina. Thánh nhân lưu lại đó ít lâu và rao giảng cho dân chúng nghe biết về Chúa Giêsu.

Chúng ta rất quen thuộc với sách Phúc Âm theo Thánh Matthêu, cuốn sách mô tả câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu và những điều Người dạy. Trong sách Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu được trình bày cho những người bản xứ Do Thái như là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã tiên báo là sẽ đến để cứu giúp chúng ta.

Sau khi rao giảng Phúc Âm cho nhiều người, Thánh Matthêu đã tử vì đạo để làm chứng cho đức tin ngài rao giảng.

Nguồn:  TinMung.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*