Phái đoàn GM Đức về Roma để thảo luận với Tòa Thánh

VATICAN. Thứ năm 3-5-2018, một phái đoàn HY, GM Đức sẽ về Roma, thảo luận với Tòa Thánh về vấn đề cho những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ.


GiaohoiDuc.jpgHĐGM Đức, dưới sự lãnh đạo của ĐHY Chủ tịch Reinhard Marx, TGM Munich, đã thông qua một chỉ nam về vấn đề cho những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ. Các vị dựa vào giải thích khoản giáo luật so 844, triệt 4 nói rằng ”Trong trường hợp nguy tử, hoặc theo phán đoán của GM giáo phận hay HĐGM, có sự cần thiết trầm trọng, thì các thừa tác viên Công Giáo có thể ban bí tích hợp pháp cho các tín hữu Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, nếu họ không thể đến gặp thừa tác viên cộng đoàn của họ và nếu họ tự ý xin thừa tác viên Công Giáo, miễn là họ bày tỏ niềm tin của Công Giáo đối với các bí tích ấy và ở trong tình trạng sẵn sàng”.

 Chỉ nam đã được 2 phần 3 thành viên trong HĐGM Đức thông qua, nhưng có 7 vị đứng đầu là ĐHY Rainer Maria Woelki, TGM giáo phận Koeln, viết thư cho Bộ giáo lý đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của HĐGM trong vấn đề này. Một số vị khác đã phê bình cuốn chỉ nam này, trong đó có ĐHY Gerhard Mueller, cựu Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin.

 Trong thông cáo công bố hôm 30-4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết phái đoàn HĐGM Đức gồm có 7 HY và GM, đứng đầu là ĐHY Marx và ĐHY Woelki, cùng với cha Tổng thư ký HĐGM Hans Langendoerfer.

 Về phía Tòa Thánh có Đức TGM Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin Luis Ladaria, ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Ông Markus Graulich, SDB, Phó Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, Cha Hermann Geissler, Trưởng Phân Bộ đạo lý thuộc Bộ giáo lý đức tin (Rei 30-4-2018)

Trần Đức Anh OP

(RadioVaticana 30.04.2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*