Án phong thánh cho cha Raghiid Ganni và 3 phó tế Iraq bị giết có thể được bắt đầu

Mosul – Bộ Phong thánh đã tuyên bố Nihil Obstat (không có gì ngăn trở) trong việc cho phép bắt đầu tiến trình phong thánh cho linh mục Raghiid Ganni của Giáo hội Canđê Iraq và 3 phó tế.

Kết quả hình ảnh cho Iraq

Cha Ganni và 3 phó tế – Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho và Gassan Isam Bidawid – bị giết vào ngày lễ Chúa Thánh Thần, 03/06/2007, bởi một người có võ khí, ở Mosul, gần nhà thờ Canđê dâng kính Chúa Thánh Thần, sau khi dâng Thánh lễ.

Hôm mùng 1 tháng 5, Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ phong thánh, và Đức Tổng Giám mục Marcello Bartolucci, Tổng Thư ký của Bộ này, đã ký lá thư xác nhận không có ngăn trở đối với việc tiến hành hồ sơ phong thánh cho cha Ganni và 3 phó tế bị giết cùng với cha, theo tiến trình được quy định. Lá thư có đề cập đến yêu cầu trước đó, vào tháng 11 năm 2017, của Đức Giám mục Francis Yohana Kalabat của giáo phận Canđê thánh Tôma Tông Đồ ở Detroit.

Nguồn tin địa phương cho hãng tin Fides biết rằng thẩm quyền của án phong thánh, với sự cho phép cần thiết từ Tòa Thánh, đã được chuyển từ tòa tổng giáo phận Canđê ở Mosul đến giáo phận Canđê có trụ sở tại Detroit, Hoa Kỳ. Do tình hình bất an ở miền Bắc Iraq và hoàn cảnh khó khăn mà tổng giáo phận Canđê ở Mosul gặp phải sau nhiều năm bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng, việc tiến hành án phong thánh theo tiến trình được yêu cầu cũng như việc thu thập các chứng tá gặp nhiều khó khăn.

Án phong thánh để phong chân phước cho cha Ganni và 3 phó tế cùng bị giết với cha, trước hết có thể tuyên bố cha và các bạn là các vị tử đạo vì đức tin, sẽ phải xác minh và chứng thực rằng bốn ứng viên chân phước là các vị tử đạo bị giết vì đức tin vào Chúa Kitô.

Cha Fabio Rosini, giám đốc ơn gọi của giáo phận Roma, đã nói rằng trong cuộc sống của cha Raghiid Ganni, có những điều chỉ có ơn Chúa mới có thể thực hiện được… Theo cách con người, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đứng trước một vị anh hùng, một người có thể làm những điều phi thường, nhưng như thế chúng ta sẽ gặp nguy hiểm là biến Kitô giáo thành chủ nghĩa anh hùng. Một vị tử đạo không phải là một anh hùng, nhưng là một chứng nhân. Ngài biết điều đó nếu ân sủng hoạt động trong ngài. Trong Giáo hội, các anh hùng gây nên những vấn đề, sự chia rẽ, các cá nhân chủ nghĩa, bởi vì họ nói về mình. Ngược lại, các vị tử đạo nói về Chúa kitô, làm chứng cho Người.” (Fides 14/5/2018).

Hồng Thủy

(RadioVaticana 14.05.2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*