Báo cáo Vatican: Số người Công giáo tăng 1,3 tỷ trên toàn thế giới

Vatican đã phát hành thống kê Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, phiên bản mới nhất thống kê về Giáo Hội.

Theo báo cáo, hiện có 1,3 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, gia tăng tiếp theo 1,1% từ năm 2015 đến năm 2016. Tuy nhiên, khi dân số thế giới đông hơn, tỷ lệ phần trăm tổng số người Công giáo đã giảm.

Châu Mỹ duy trì dân số Công giáo lớn nhất, chiếm 48,6% những người chịu phép rửa trên toàn cầu. Châu Phi là lục địa phát triển nhanh nhất, vì nó trải qua mức tăng trưởng 23% trong giai đoạn 2010 và 2016.

Trong cùng kỳ, tổng số linh mục trên toàn thế giới đã tăng 0,7 phần trăm, mặc dù hầu hết các châu lục nhìn chung đều bị suy giảm.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*