Đức Thánh Cha Phanxicô xác định lại chức danh cơ quan Truyền Thông Tòa Thánh

Ngày 29 tháng Sáu, 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập “Secretaria pro communicatione – Secretariat for Communications” – Quốc Vụ Viện Truyền Thông – có thẩm quyền trên tất cả các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, bao gồm Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm truyền hình Vatican, Báo Quan Sát Viên Rôma, Nhà in Vatican, Dịch vụ chụp ảnh, và Nhà xuất bản Vatican.

Secretariat-for-Communications.jpgVào thời điểm đó, Vụ Truyền Thông Tòa Thánh là một trong 3 Quốc Vụ Viện của Tòa Thánh là Phủ Quốc Vụ Khanh, Vụ Kinh Tế và Vụ Truyền Thông.

Tờ Quan Sát Viên Rôma hôm thứ Bẩy 23 tháng Sáu cho biết: theo đề nghị của Hội Đồng Các Hồng Y Cố Vấn, Đức Thánh Cha đã xác định lại chức danh cơ quan Truyền Thông Tòa Thánh. Từ nay, cơ quan này gọi là “Dicastero per la Comunicazione – Dicastery for Communication” – Bộ Thông Tin Tòa Thánh.

Trong tuyên bố trên tờ Quan Sát Viên Rôma, Đức Hồng Y Tân Cử Angelo Becciu, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết quyết định này đã được thực hiện trong một buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha và có hiệu lực từ ngày thứ Bảy 23 tháng Sáu.

Cơ cấu giáo triều Rôma từ ngày 23 tháng Sáu:

Các Quốc Vụ Viện Tòa Thánh (Secretariats)

1) The Secretariat of State – Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh 
2) The Secretariat for the Economy – Vụ Kinh Tế Tòa Thánh.

Các Bộ (Congregations) (thường được lãnh đạo bởi một vị Hồng Y Tổng trưởng)

1) The Congregation for the Doctrine of the Faith – Bộ Giáo Lý Đức Tin
2) The Congregation for the Oriental Churches – Bộ Các Giáo Hội Đông phương
3) The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments – Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
4) The Congregation for the Causes of Saints – Bộ Tuyên Thánh
5) The Congregation for Bishops – Bộ Giám Mục
6) The Congregation for the Evangelization of Peoples – Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc
7) The Congregation for the Clergy – Bộ Giáo Sĩ
8) The Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life – Bộ Đời Sống Thánh Hiến Và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ
9) The Congregation for Catholic Education – Bộ Giáo Dục Công Giáo

Các cơ quan ngang Bộ (Dicasteries):

1) The Dicastery for Communication – Bộ Truyền Thông
2) The Dicastery for the Laity, Family and Life – Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống
3) The Dicastery for Promoting Integral Human Development – Bộ Dịch Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện

Các Tòa Án (Tribunals):

1) The Apostolic Penitentiary – Tòa Ân Giải Tối Cao
2) The Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura – Tối Cao Pháp Viện
3) The Tribunal of the Roman Rota – Tòa Thượng Thẩm Rota

Các Hội Đồng Giáo Hoàng (Pontifical councils)

1) The Pontifical Council for Promoting Christian Unity – Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Hiệp Nhất Kitô hữu
2) The Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts – Hội Đồng Giáo Hoàng Giải Thích Văn Bản Luật
3) The Pontifical Council for Interreligious Dialogue – Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn
4) The Pontifical Council for Culture – Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa
5) The Pontifical Council for Promoting the New Evangelization – Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa

Các Văn Phòng (Offices):

1) The Apostolic Camera – Văn Phòng Quản Lý Tông Tòa
2) The Administration of the Patrimony of the Apostolic See – Văn Phòng Quản Trị Tài Sản Tông Tòa
3) The Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See – Văn Phòng Kinh Tế Sự Vụ Tòa Thánh

 

(vietcatholic 23.06.2018/ Vatican News)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*