Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B vào lúc 18giờ00 ngày 30/6/2018. Chủ tế Linh mục Giuse Vũ Hữu Phước

Thánh lễ thứ Bảy tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. Vào lúc 18giờ00 ngày 30/6/2018. Do Linh mục Giuse Vũ Hữu Phước chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*