Tuyên bố của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về quyết định thay đổi cơ cấu Hồng Y đoàn của Đức Thánh Cha Phanxicô

Các vị Hồng Y trong Hồng Y đoàn được chia thành 3 đẳng: Phó tế, Linh mục và Giám Mục. Năm 1586, Đức Thánh Cha Sixtô thứ 5 giới hạn số Hồng Y đẳng Giám Mục là 6 vị.

Kết quả hình ảnh cho Giáo hoàng Phanxicô

Sáu vị Hồng Y đẳng Giám Mục hiện nay là các Đức Hồng Y Angelo Sodano, Giovanni Battista Re, Roger Etchegaray, Francis Arinze, Tarcisio Bertone và José Saraiva Martins

Đức Thánh Cha đã quyết định nâng số các Hồng Y đẳng Giám Mục lên thành 10 vị.

Sau đây là tuyên bố của Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Đức Thánh Cha luôn có cái nhìn từ ái huynh đệ đối với Hồng Y đoàn. Thật vậy, các vị Hồng Y cung cấp một sự hỗ trợ đặc biệt cho sứ mạng kế nhiệm Thánh Phêrô, mang lại những đóng góp quý báu về kinh nghiệm và sự phục vụ của các ngài cho các Giáo Hội khắp thế giới và làm phong phú thêm mối liên hệ hiệp thông với Giáo Hội Rôma.

Trong những thập kỷ gần đây đã có một sự mở rộng đáng kể Hồng Y Đoàn. Tuy nhiên, trong khi các thành viên thuộc đẳng Linh mục và đẳng Phó tế đã tăng lên đáng kể, số lượng những vị thuộc đẳng Giám mục đã giữ nguyên không thay đổi theo thời gian. Do đó, nhìn thấy sự cần thiết phải mở rộng thành phần hiện tại của đẳng Giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi triều yết với Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 12 tháng Sáu, 2018, đã quyết định bỏ qua các khoản giáo luật 350 triệt 1- 2; và 352 triệt 2-3, để thêm vào đẳng Giám mục, và xem là tương đương với tất cả các Hồng Y có hiệu tòa lân cận với Rôma, các Hồng Y sau đây:

Đức Hồng Y Pietro Parolin, nhà thờ hiệu tòa Hai Thánh Simone và Giuda Taddeo tại Torre Angela, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh;

Đức Hồng Y Leonardo Sandri, nhà thờ hiệu tòa Hai Thánh Biagio và Carlo tại Catinari, Tổng trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông phương;

Đức Hồng Y Marc Ouellet, nhà thờ hiệu tòa Santa Maria tại Traspontina, Tổng trưởng Bộ Giám mục;

Đức Hồng Y Fernando Filoni, hiệu tòa Nostra Signora di Coromoto e San Giovanni di Dio, Tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Bản tuyên bố này sẽ được công bố trên tờ Quan Sát Viên Rôma, và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, và sau đó được in lại trong Acta Apostolicae Sedis.

Vatican ngày 26 tháng Sáu, 2018

+ Đức Tổng Giám Mục Angelo Becciu
Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

 

(Đặng Tự Do, vietcatholic 27.06.2018/ Holy See Press Office)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*