Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần XIII tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B vào lúc 18giờ00 ngày 1/7/2018. Chủ tế L.M Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XIII tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. Vào lúc 18giờ00 ngày 1/7/2018. Do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*