Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B vào lúc 18giờ00 ngày 28/7/2018. Chủ tế Linh mục Anrê Trần Minh Thông

Thánh lễ thứ Bảy tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường-Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Vào lúc 18giờ00 ngày 28/7/2018. Do Linh mục Anrê Trần Minh Thông chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc

 

 

Quay phim: Daminh Trần Quảng – Phêrô Phaolô Văn Quí

Ban truyền thông Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*