Ý Cầu Nguyện Tháng 8-2018 Của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Ý chung: Cầu cho gia đình là kho báu của nhân loại
Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

Universal: The treasure of families
That any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one
of the treasures of humanity.

— ∞  +  ∞ —

Cầu nguyện:
Lạy Cha trên trời, nhờ Bí tích Hôn Phối mà Hội Thánh nhận ra được tình yêu con người là dấu chỉ sự hiện diện của Cha. Hoa trái tình yêu vợ chồng là mẫu gương của điều mà Cha mời gọi nơi mỗi người chúng con, những người được mời gọi để trở thành con cái cha, là : phát sinh sự sống.

Gia đình chính là nơi của sự sống, của niềm hy vọng, của tương lai và của sự hiệp thông.

Vì lý do đó, hiệp cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong tháng này, là cho tất cả các gia đình nhận được sự hỗ trợ về kinh tế cũng như chính trị để họ hoàn thành sứ mệnh của mình. Con cũng xin cầu nguyện cách đặc biệt cho những ai đang sống trong tình trạng khó khăn gấp bội, để Thần Khí Cha trở thành nguồn sức mạnh và ủi an cho họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Prayer
Heavenly Father,
Through the sacrament of marriage, your Church sees in human love a sign of your presence. The fruitful love of spouses is an example of what each of us is called to as your children: to generate life.
The family is a place of life, hope, the future and communion.
For this reason, I pray to you this month, in union with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, for all families, so that they may receive political and economic support to fulfill their mission.
I pray in particular for those who live with greater difficulties, that your Spirit may be their strength and consolation.
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

Hướng dẫn thực hành:
– Theo dõi Đại Hội Gia Đình Thế Giới được tổ chức tại Dublin, nước Ireland, từ ngày 21 đến 25 tháng 8. Tiếp thu những bài học, lời mời gọi được đúc kết từ Đại hội, và những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong suốt chuyến viếng thăm của ngài.

– Quan tâm, chăm sóc và xây dựng các mối tương quan trong chính gia đình, họ tộc của mình bằng cách tạo nhịp cầu nối, chữa lành nỗi đau, chăm sóc nâng đỡ những ai đang đau ốm, khó khăn.
– Tìm hiểu các thông tin, chính sách bảo vệ gia đình, ở trong nước hoặc trên thế giới, về các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Đấu tranh hết mình để các hoạt động này được thực hiện và nhân rộng trên chính đất nước của mình.

Proposals for the month
– Follow the World Meeting of Families in Dublin, which takes place from August 21 to 25. Internalize the conclusions of this meeting, the calls made there and the statements of Pope Francis during his visit.
– In your own family, take care of relationships in a constructive way, creating bridges, healing wounds, taking care of those who are in greater difficulties or sick.
– Look for information on social, political and economic actions that exist in your country or in other countries, that protect the family. As much as possible, fight for these to be implemented in your own countries.

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*