Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B

Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?

Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên (Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ)
Lời Chúa: 

 Mt 22,1-14

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! “5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? ” Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ? (Mt 22,12)

Suy niệm: 

Phân tích

Dụ ngôn tiệc cưới:

Tiệc cưới là Nước trời.

Những người khách được mời đợt đầu nhưng chối từ là dân Do Thái.

Những người khách được mời đợt sau là chư dân.

Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó hiểu là:

Vua ra lệnh phá hủy thành phố của những người không đáp lời mời: ám chỉ thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 70.

Một người vào dự tiệc mà không mặc áo cưới nên bị phạt: áo cưới chỉ nếp sống mới. Được gia nhập Nước trời nhưng không có một nếp sống mới thì cũng bị phạt trong ngày phán xét.

Suy niệm

1. So với dân Do Thái, chúng ta chính là những người tốt có xấu có vất vơ ở các ngã ba đường nhưng được Chúa mời vào Giáo hội. Hãy tạ ơn Chúa.

2. Câu chuyện người không mặc áo cưới là một lời cảnh giác chúng ta: để xứng đáng với tấm lòng của Chúa, chúng ta phải cố gắng hoán cải, có một nếp sống mới. Không phải nguyên việc trong Giáo hội là đảm bảo cho ơn cứu độ đâu. Thánh Phao Lô kêu gọi hãy từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới.

3. Tiệc cưới và áo cưới tượng trương cho những tâm tình cơ bản mà người Kitô hữu phải luôn có, đó là hân hoan, vui mừng và yêu thương.

Có người đã tưởng tượng ra thiêng đàng và hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người cầm một đôi đũa dài đến độ thức ăn gắp được nhưng không thể đưa vào miệng. Bàn tiệc trên thiêng đàng thì cũng y hệt, nhưng khác một điều: thay vì gắp thức ăn cho và miệng mình, thì người ta lại gắp thức ăn đưa vào miệng cho người đối diện. Thế là vui vẻ cả vì ai cũng được ăn no nê.

4. Ngày nay chúng ta có thể “đọc lại”  dụ ngôn này và hiểu đợt khách được mời thứ nhất là chính chúng ta.

“Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời đến dự tiệc”: Chúa dọn sẵn câu chuyện ta hai bàn tiệc là Thánh thể và Lời Chúa. Đến đó, chúng ta sẽ được bồi dưỡng mọi thứ cần thiết. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta từ chối. Cũng như những người trong dụ ngôn, chúng ta coi việc “đi thăm trại” và “buôn bán” (những việc làm ăn, vui chơi) trọng hơn bàn tiệc của Chúa .

5. “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời không xứng đáng. Vậy các người hãy ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22,89).

6. Nhà vua sai những đầy tớ khác đi dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng này cỗ bàn Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo Ta đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới lại bỏ đi” (Mt 24,4-5).

Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả những người tội lỗi, hãy đến với Ngài.

Thế nhưng có những người, và đáng buồn nhất là những người được Thiên Chúa ưu đãi, lại khước từ lời mời gọi của Chúa.

Ước gì tất cả chúng ta đây, đừng có ai là người khước từ lời mời gọi của Chúa, mà tất cả đều mau mắn đáp lại lời mời gọi đó, nghĩa là mau mắn đến dự bữa tiệc cưới của Con Thiên Chúa đã được dọn sẵn.

Và để được vào dự bữa tiệc cưới đó, chỉ đòi chúng ta phải có một bộ y phục cưới. Y phục cưới đó là chính Chúa Kitô, nghĩa là đòi chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô, hay nói các khác là chúng ta phải tin nhận Chúa Kitô.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 36, 23-28

“Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con biết đến với anh em, và hòa mình vào dòng người đi vào tiệc cưới trong nhà Cha.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*