Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần XXII vào lúc 18giờ00 ngày 2/9/2018. Chủ tế L.M Giuse Trần Viết Thái

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XXII thường niên tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Vào lúc 18giờ00 ngày 2/9/2018. Do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc


Minds: Giáo điểm Vĩnh Lộc

Quay phim: Đaminh Trần Quảng

Phêrô Phaolô Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*