Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần XXIV vào lúc 18giờ00 ngày 16/9/2018

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XXII thường niên tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Vào lúc 18giờ00 ngày 16/9/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website Giáo điểm Vĩnh Lộc

Face book Giáo điểm Vĩnh Lộc

Twistter Giáo điểm Vĩnh Lộc


Minds: Giáo điểm Vĩnh Lộc

Quay phim: Đaminh Trần Quảng

Phêrô Phaolô Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

Giáo điểm Vĩnh Lộc 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*