Ngoại trưởng Tòa Thánh dự họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc

Trong dịp dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về loại trừ vũ khí hạt nhân được tổ chức vào ngày 26.9.2018, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết Vatican sẽ tiếp tục phản đối cả về sở hữu lẫn sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây không chỉ là vấn đề về an ninh mà còn về đạo đức, nhân đạo và môi trường.
Kết quả hình ảnh cho kardinal lehmann papst franziskus
Đức cha Gallagher nói rằng Tòa Thánh đã tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ngay từ đầu, nhằm khuyến khích các quốc gia sở hữu công nghệ này chấp nhận từ bỏ, ngăn cản các quốc gia phi hạt nhân không thu mua hay phát triển hạt nhân, khuyến khích hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Ngài nhấn mạnh việc này chỉ có thể thực hiện khi có sư tin tưởng lẫn nhau giữa các nước.Đức Tổng Giám mục Gallagher đã tham dự nhiều phiên họp khác nhau tại Đại Hội đồng Liên hiệp quốc kỳ này. Ngài có nhiều phát biểu về các vấn đề như nhân quyền, di dân, bệnh lao, án tử hình và về cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Vatican News, 27/9/2018

Gia Hy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*