Chân phước Stanislaus Papczynski mời gọi “suy gẫm Lòng thương xót của Thiên Chúa”

Vácsava, Ba lan – Chân phước Stanislaus Papczynski, đấng sẽ được phong thánh vào ngày 5/6 tới đây tại Roma, mời gọi chúng ta “suy gẫm về Lòng thương xót của Thiên Chúa”, các Đức giám mục Ba lan đã phát biểu như thế trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ vào cuối tuần vừa qua.

StanislausPapczynski.jpgChân phước Stanislaus Papczynski sáng lập dòng nam đầu tiên ở Ba lan – dòng Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội. Hiện nay dòng có hơn 500 Linh mục hiện diện ở 19 quốc gia, thúc đẩy công bằng xã hội và cầu cho các người hấp hối.

Chân phước Stanislaus Papczynski sinh ra trong một gia đình thợ hàn ở Podegrodzie, miền nam của vùng Beskidy, Ba lan. Sau khi được giáo dục ở trường các cha dòng Tên, Stanislaus Papczynski đã gia nhập dòng Piarist gốc Tây ban nha vào năm 1654 và trở thành thành viên Ba lan đầu tiên. Stanislaus Papczynski được thụ phong Linh mục năm 1661 và 9 năm sau, cha Stanislaus Papczynski rời dòng Piarist vì theo cha dòng này thiếu nghiêm nhặt, và năm 1673 cha thành lập một nhà tĩnh tâm cho dòng Đức Mẹ mới của cha với sứ vụ cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Trong lá thư mục vụ, các Giám mục Ba lan nói là chân phước Stanislaus Papczynski đã chỉ rằng “con đường đến ơn cứu độ không đóng lại với bất cứ tội nhân nào sẵn lòng thống hối”. Cha Stanislaus Papczynski đã lập dòng trong thời kỳ Ba lan chìm trong chiến tranh, đói khát và bịnh tật, sau khi cha nhận ra là nhiều người Ba lan, kể cả quân lính, chết mà không được chuẩn bị để gặp Thiên Chúa. Các Đức cha cũng nhận định: “cha Stanislaus Papczynski chỉ cho thấy tình yêu là thần khí, ánh sáng và sự sống của mọi trật tự và cộng đoàn xã hội, và không có một người khốn khó nào bị bỏ cho chết mà không được trợ giúp.” Cha Stanislaus Papczynski đã lập các phòng khám bịnh và nơi cư trú cho những người “thất vong, bị bỏ rơi và đối xử bất công” và để chống lại chứng nghiện rượu tràn lan trong thế kỷ 17. Cha Stanislaus Papczynski nhấn mạnh là tình yêu của Thiên Chúa luôn đi trước và vượt trên tội lỗi của chúng ta.

(Hồng Thủy OP, RadioVaticana 28.05.2016/ CNS 27/5/2016)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*